fbpx

UNIK MULIGHET TIL INVESTERING I ENESTÅENDE VEKSTBRANSJE

Kraftige reguleringer og økende cyberkriminalitet gir nye muligheter

Unik mulighet til å bli med i «scale-up»-selskap som satser internasjonalt i enestående vekstbransje! GDPR og IT-sikkerhet er i vinden som aldri før, det gir enhjørningsmuligheter i selskapet, som har erfarne investorer og etablert team.

Kraftige reguleringer og økende cyberkriminalitet gir nye muligheter

Unik mulighet til å bli med i «scale-up»-selskap som satser internasjonalt i enestående vekstbransje! GDPR og IT-sikkerhet er i vinden som aldri før, det gir enhjørningsmuligheter i selskapet, som har erfarne investorer og etablert team.

Markedsmulighetene

Markedet for IT-sikkerhet vokser i et voldsomt tempo som følge av en eksplosiv vekst i cyberkriminalitet og svindel. Over 90% av dataangrepene kommer via e-post og over 50% av små og mellomstore bedrifter som blir rammet, må kaste inn håndkleet innen ett halvt år. I tillegg kan daglig leder og styremedlemmer bli personlig ansvarlig dersom det ikke blir iverksatt tiltak mot dataangrep og brudd på GDPR.

Dette skaper store muligheter for Verji, som løser disse problemene slik at bedrifter reduserer risikoen for svindel og dataangrep og kommuniserer sikkert, kryptert, effektivt og i tråd med GDPR.

Verji ble startet høsten 2017 og har frem til nå vokst til 28 ansatte, over 350 kunder og 3000 freemium kunder. Kundeveksten i 2021 var hele 117%.

Med andre ord er Verji i eksplosiv vekst og det krever investeringer.

Les mer om investeringsmulighetene i Verji videre her.

Markedsmulighetene

Markedet for IT-sikkerhet vokser i et voldsomt tempo som følge av en eksplosiv vekst i cyberkriminalitet og svindel. Over 90% av dataangrepene kommer via e-post og over 50% av små og mellomstore bedrifter som blir rammet, må kaste inn håndkleet innen ett halvt år. I tillegg kan daglig leder og styremedlemmer bli personlig ansvarlig dersom det ikke blir iverksatt tiltak mot dataangrep og brudd på GDPR.

Dette skaper store muligheter for Verji, som løser disse problemene slik at bedrifter reduserer risikoen for svindel og dataangrep og kommuniserer sikkert, kryptert, effektivt og i tråd med GDPR.

Verji ble startet høsten 2017 og har frem til nå vokst til 28 ansatte, over 350 kunder og 3000 freemium kunder. Kundeveksten i 2021 var hele 117%.

Med andre ord er Verji i eksplosiv vekst og det krever investeringer.

Les mer om investeringsmulighetene i Verji videre her.

Hvordan lykkes med investeringer i private bedrifter?

Enten du skal starte eller investere i en privat bedrift som Verji eller andre bedrifter i vekst, må du se på spesielt to kriterier for å lykkes.

Portrett av Terje Mikalsen

Lead Investor og styremedlem

Terje Mikalsen har en lang rekke
toppleder- og styreverv. Han var
med å grunnlegge Norsk Data
AS og har vært en aktiv eier i
mange selskaper samt ledet
noteringene av Norsk Data,
Hafslund, Nycomed og NCL på
NY-borsene(NYSE/Nasdaq)

«Etter mange år som investor, i alt fra «start -ups» til store og modne selskaper, har jeg erfart det er noen viktige suksessfaktorer man skal lete etter.

Det viktigste er at man adresserer ett marked som er så stort at det er nok å ta en bit av det for å lykkes.

Det andre er at det er kunder som bekrefter at produktet treffer et behov. Det er på plass for Verji, men i tillegg er kunden i dette tilfellet pålagt å dekke behovet for personvern og man risikerer offentlig straffegebyr hvis man ikke følger pålegget. Det er spesielt.

Jeg har dessuten lært sent i livet, å sette pris på faste rullerende inntekter. Da bygger man hvert år videre på inntektene fra året før, og slike selskap er mer verdt for investorene.

Og en siste viktig ting, er at teamet som driver selskapet lever og ånder for å få suksess, er stayere og ikke gir seg.

Verji tilfredsstiller alle kriterier jeg stiller for å investere i et selskap, det er derfor jeg har investert, og nå inviteres du også til å investere»

«Start-up» eller «scale-up»?

Ofte vil et rent «start-up» ikke ha en eneste kunde eller en eneste krone i omsetning. Slike typer investeringer har ofte enorm stor risiko. Dette er selskaper som ikke har funnet en forretningsmodell, selskaper som enda ikke har et fungerende produkt å selge eller knekt «product-market-fit» koden.

På den andre siden av investeringsverden har man det som heter «scale-ups», selskaper som har kommet over den første kneika og klart å skaffe kunder på en lønnsom måte. Det eneste disse selskapene trenger er mer kapital for å kunne vokse raskere og utvikle enda bedre produkter og tjenester. Dette er «scale-ups» som har knekt kunde-koden og har noe verdifullt markedet liner opp for å kjøpe.

Hvis du finner et «scale-ups» som også opererer i et marked med kraftig vekst, vil du stå foran en mulighet for å gjøre en virkelig god investering.

Markedet for IT-sikkerhet vokser kraftig

Over 82% av organisasjoner har opplevd en form for dataangrep som har penetrert sikkerhetssystemene og kompromittert data som personopplysninger og andre sensitive data.

Alle bedrifter og organisasjoner, store som små, snakker om hvordan de kan øke sikkerheten, beskytte data i henhold til lovverket og unngå å bli utsatt for suksessfulle dataangrep. Dette er med på å skape den enorme veksten vi ser i markedet.

Det at daglig leder og styremedlemmer kan bli personlig ansvarlig, både dersom man ikke iverksetter tiltak for å beskytte seg mot dataangrep og for brudd på GDPR, forsterker denne veksten.

E-post er den største trusselen for IT-sikkerheten

Hver dag sender og mottar vi opp mot hundrevis av e-poster. Alt fra kollegaer, kunder, leverandører, spam og reklame. 91% av dataangrepene kommer vi e-post, og det er utfordrende at man ikke kan stole på e-post. Det er risiko for svindel og dataangrep og det reduserer effektiviteten og sikkerheten. Sendes det personopplysninger er det brudd på GDPR.

Det er disse problemene Verji løser, med sin moderne, krypterte, sikre og brukervennlig kommunikasjonsplattform.

En kan se på Verji som en moderne bedriftenes Messenger. Verji er like enkel å bruke, men er sikrere, uten spam og reklame og den er tilpasset bedriftsbruk.

Verji gir en bedriftsleder ro i sjelen og kundene kan være trygg på at på at den de kommuniserer med, faktisk er den de utgir seg for å være. E-postbruken reduseres og derigjennom risikoen for dataangrep og svindel. Personopplysninger sendes og mottas trygt i tråd med GDPR, og en slipper å bekymre seg for 4% bot av omsetningen.

Og sist, men ikke minst, så får en økt samhandling og effektivitet, både på PC og mobil.

Verji reduserer risikoen vår

Vi har mange fornøyde kunder og en av dem er Marita Laastad, som er daglig leder i regnskapsbyrået Laastad Pluss & Minus. Hun sier følgende om sine erfaringer med løsningen:

– Gjennom både kundene våre og media har vi hørt om skrekkeksempler på svindel, hvor bedriften blir presset for store beløp. Hadde de hatt Verji, kunne de unngått å havne i den situasjonen.

– Verji gjør at jeg slipper å tenke på GDPR i kommunikasjonen vår. Det reduser e-postbruken, noe som igjen også reduserer risikoen for svindel og dataangrep. Vi får en strukturert kommunikasjon fordi det er lett å sortere for eksempel på prosjekt- eller selskapsnivå, noe som også effektiviserer hverdagen vår.

– Vi bruker Verji fordi vi føler oss veldig trygge på at dette er en sikker løsning. Jeg får den tryggheten jeg trenger med tanke på at GDPR er ivaretatt, sier Laastad.

«Jeg vil anbefale andre å bruke Verji fordi det gir trygghet i hverdagen.»

Malermesterfirma Emberland har tatt i bruk Verji etter krevende erfaring med dataangrep

Rune Kjelsnes i Malermesterfirma Emberland, fikk bokstavelig talt kjenne det på kroppen da ASP-leverandøren deres ble utsatt for dataangrep. Her forteller han hvilke konsekvenser det fikk for dem da alle deres data gikk tapt, og hvorfor de har nå har valgt Verji som kommunikasjonsplattform.

Etablerte samarbeid med store aktører

Våre samarbeidspartnere anbefaler sine medlemsbedrifter å bruke Verji for å redusere risikoen for dataangrep og svindel, kommunisere sikkert, effektivt og i tråd med GDPR. Disse samarbeidspartnerne har derfor inngått fordelsavtaler med Verji, på vegne av medlemsbedriftene sine.

«Sikker kommunikasjon mellom regnskapsvirksomheten og kundene er avgjørende for å kunne jobbe i samsvar med God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og GDPR. Å samle kommunikasjon og dokumentutveksling i en sikker kanal gjør det enkelt for kunden og regnskapsfører å holde oversikt. Det reduserer også risikoen for feilaktige utbetalinger fra klientens konto (CEO-svindel)»  

Hans Christian Ellefsen,
leder for Teknologi og Innovasjon
Regnskap Norge.

Meny