fbpx

VIDEOINSTRUKTIONER

KOM IGÅNG MED VERJI

Börja använda Verji

• börja använda Verji efter att ha fått en inbjudan via e-post

Börja använda Verji

Hur du bjuder in i Verji

Hur du bjuder in i Verji

Få en översikt över inbjudningar och återinbjudningar

• öppna portalen

• Välj företagstillhörighet (00:22)

• Översikt över portalen (00:38)

• översikt över inbjudningar (00:55)

• återinbjudan (01:30)

• hjelpefunksjonen (02:15)

Portal för inbjudningar och återinbjudningar

öppna portalen – välj företagstillhörighet – översikt över portalen – översikt över inbjudningar – återinbjudan

Hur man ändrar användarnivå

Så här ändrar du användarnivå

Ändra användarnivå från standard till admin

Tvåfaktorsautentisering med SMS

• aktivera två-faktor

• om återställningskoder (00:38)

• ändra alternativ tvåfaktorsautentisering (00:56)

• inloggning med sms som tvåfaktorsautentisering (01:20)

Tvåfaktorsautentisering med SMS

aktivera tvåfaktorsautentisering – om återställningskoder – ändra alternativ tvåfaktorsautentisering – logga in med sms som tvåfaktorsautentisering

Tofaktor-autentisering med autentiseringsapp

• menyval

• om återställningskoder (00:05)

• om autentiseringsappen (00:27)

• aktivera med QR-kod eller nyckel (00:40)

• inloggning med sms som tvåfaktorsautentisering (01:20)

• logga in med app som tvåfaktorsautentisering (01:30)

Tvåfaktorsautentisering med autentiseringsapp

menyalternativ – om autentiseringsappen – aktivera med QR-kod eller nyckel – om återställningskoder – logga in med appen som tvåfaktorsautentisering

HANTERA MEDDELANDEN

Skapa och bjud in till rum

• skapa ett rum

Skapa och bjud in till rum

allmänt om rum – skapa ett rum – namnge rummet – bjuda in människor till rummet

Hur man skickar ett meddelande

Skicka meddelande

skicka meddelanden – använda emojis – använda enter/ctrl+enter – ändra användningen av enter/ctrl+enter

Hur man skickar bilagor

Skicka bilagor

Skicka bilagor

Så här laddar du ner bilagor

Ladda ner bilagor

ladda ner bilagor

Redigera meddelande

• Redigera meddelanden

• se redigeringslogg

Redigera meddelande

redigera meddelanden – se redigeringsloggen

Radera meddelande

• Radera meddelanden

Ta bort meddelande

ta bort ett meddelande i ett rum där du är administratör

Hur man hittar läskvitton

• läskvitto för meddelanden

• tidsmeddelandet är inställt (00:27)

Hur man hittar läskvitton

läskvitto för meddelanden – när meddelandet visas

Svara på meddelandet

• mottaget meddelande

• Svara med ett vanligt meddelande (00:32)

• svara med reaktion/emoji (01:00)

• svara med svarsfunktion (01:34)

Svara på meddelandet

mottaget meddelande – svara med vanligt meddelande – svara med reaktion/emoji – svara med svarsfunktion

Hur man skapar konversationstrådar

Skapa konversationstrådar

Vidarebefordra meddelande

• Vidarebefordra ett meddelande

Vidarebefordra meddelande

mottaget meddelande – svara med vanligt meddelande – svara med reaktion/emoji – svara med svarsfunktion

Formatera meddelandetexten med kursiverad markering etc.

• formatera meddelandetexten

• djärv (00:10)

• kursiv stil (00:27)

• genomstrykning (00:55)

• offertfunktion (01:24)

• kodfält (02:08)

• punktlistor (03:55)

Formatera meddelandet med kursiverad markering etc

formatera meddelanden – fet stil – kursiv stil – genomstruken stil – citatfunktion – kodfält – punktlistor

Nämn personen i meddelandet

• Varför nämna/tagga

• Hur man märker/namnsätter (00:12)

• Notifieringsfärger om någon taggas/omnämns (00:33)

• Inställning för att begränsa meddelanden i rum till när du nämns/taggas (00:43)

Nämn personen i meddelandet

varför nämna/tagga – hur man taggar/nämner – färger på meddelanden om någon taggas/omnämns – inställning för att begränsa meddelanden i rum när du nämns/taggas

Ändra lagringsutrymme för bilagor

• Varför ändra lagringsinställningarna för bilagor

• Så här ändrar du lagringsinställningarna (00:20)

Ändra lagringsutrymme för bilagor

varför ändra lagringsinställningarna för bilagor – hur man ändrar lagringsinställningarna

Länk till meddelande i Verji

• varför och när kan det vara användbart att använda en länk till ett meddelande/bilaga

• hur man kopierar en länk till ett meddelande/bilaga (00:38)

• lägga till länken i fältet för anteckningar i ToDo-listan (00:48)

• använd länken för att komma till meddelandet/bilagan i Value (00:55)

• dra och släpp-metoden (01:10)

Länk till meddelande i Verji

varför och när kan det vara bra att använda en länk till ett meddelande/bilaga – hur man kopierar en länk till ett meddelande/bilaga – lägger till länken i ett anteckningsfält på en Att göra-lista – använder länken för att komma till ett meddelande/bilaga i Verji – dra och släpp-metoden

Använd nyckelord för varningsmeddelanden och bilagor

• varför använda nyckelord

• begränsa aviseringar i rum med nyckelord (00:23)

• Hantera nyckelord (00:40)

• Användning av nyckelord i meddelanden (01:40)

• Användning av nyckelord i filnamn på bilagor (02:22)

Använd nyckelord för röd varning

varför använda nyckelord – begränsa meddelanden i rum med nyckelord – hantera nyckelord – användning av nyckelord i meddelanden – användning av nyckelord i filnamn på bilagor

BEKANTA DIG MED INSTÄLLNINGAR

Personliga inställningar för rum

• ändra personliga inställningar för rum

• anmälningar (00:18)

• sortering av rummens betydelse (01:05)

• lämna rummet (02:25)

Personliga inställningar för rum

ändra personliga inställningar för rum – meddelanden – sortera rummens betydelse – lämna rum

Administration-inställningar för rum

• ändra rumsnamn

• rymdtema (00:32)

• lägg till rumsbild (01:04)

• lämnar rummet (01:32)

• roller/auktorisationer (02:08)

• varningsljud (03:04)

• personer och användarnivå (03:15)

Admininställningar för rum

byta rumsnamn – rumstema – lägga till rumsbild – lämna rum – roller/behörigheter – aviseringsljud – person- och användarnivå

Ändra ditt telefonnummer, din e-postadress eller ditt lösenord

• ändra telefonnummer

• ändra e-post (00:30)

• ändra lösenord (00:38)

Ändra ditt telefonnummer, din e-postadress eller ditt lösenord

ändra telefonnummer – ändra e-post – ändra lösenord

KOLLA IN FLER ANVÄNDBARA FUNKTIONER

Öppningssida och bokmärke

• Verji som öppningssida i webbläsaren

• Bokmärke Verji (01:35)

Öppningssida och bokmärke

verji som öppningssida i webbläsaren – bokmärke Verji

Ta skärmdumpar och skicka in Verji

• ta en skärmdump på PC

• skicka in Verji (01:05)

• ta en skärmdump på Mac (01:20)

Ta skärmdumpar och skicka in Verji

ta skärmdump på PC – skicka i Verji – ta skärmdump på Mac – skicka i Verji

Hur man tar bort översättning i webbläsaren

• Varför ta bort översättning

• Hur man tar bort översättningen (00:20)

Ta bort översättning i webbläsaren

varför ta bort översättning – hur man tar bort översättning

Så här skapar du omröstningar

Hur man skapar omröstningar

Hur man skapar omröstningar

Hur man delar position

Hur man delar position

dela position

Här kan du hitta nya funktioner og planlagte funksjoner i Verji. Ønsker du mer informasjon om Verji kryptert kommunikasjonsløsning?