fbpx

1. Generelt

Disse generelle vilkårene gjelder generelt for bruken av tjenesten Verji («Tjenesten» eller «Verji»), og utgjør en kontrakt mellom deg og selskapet som leverer Tjenesten, Verji AS, Kaien 11, 4250 Kopervik, Norge («Selskapet»). Disse vilkårene styrer din tilgang

til og bruk av Verji-applikasjonen og nettstedet («Tjenesten»), og enhver video, lyd, tekst, grafikk eller annet materiale som sendes, mottas, lagres eller på annen måte vises i Tjenesten (samlet referert til som «Innhold»). Deler av tjenesten kan vise innhold som ikke tilhører Verji («Brukerinnhold»). Det er kun personen eller enheten som har gjort brukerinnholdet tilgjengelig som er ansvarlig for dette.

Hvor det er aktuelt, skal «Selskapet» også forstås som en referanse til tilknyttede selskaper, leverandører, partnere og andre tredjeparter som Selskapet kan engasjere eller på annen måte samarbeide med i forbindelse med Tjenesten

Ved å bruke Verji, godtar du disse generelle vilkårene og personvernreglene (samlet kalt «Vilkår»). Vennligst les dem nøye. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke bruke Verji.

Vi kan endre disse vilkårene til enhver tid. Vi holder en historisk oversikt over alle endringer i vilkårene våre. Hvis en endring er vesentlig, vil vi gi deg beskjed før endringen trer i kraft. Ved å bruke Verji på eller etter den aktuelle datoen, godtar du de nye vilkårene. Hvis du ikke aksepterer dem, må du slette kontoen din før de trer i kraft, ellers vil bruken av Tjenesten og innholdet bli underlagt de nye vilkårene. For betalte versjoner av Tjenesten eller Innhold som du allerede har kjøpt, vil vi varsle deg minst 30 dager før eventuelle vesentlige endringer trer i kraft, inkludert prisendringer.

2. Aldersgrense

Aldersgrensen for Verji er 16 år og eldre. Ved å bruke Verji, bekrefter du at du er over 16 år. Dersom vi blir oppmerksomme på at personer under 16 år bruker Verji, vil vi avslutte deres konto.

​3. Hvordan du kan bruke Tjenesten

Verji er kun tillatt for legitim bruk (personlig- eller forretningskommunikasjon). Din bruk av Verji krever at du har maskinvare, programvare og en Internett-tilkobling somoppfyller visse anbefalte krav, som kan være spesifisert i vår FAQ (spørsmål og svar som gir grunnleggende informasjon til brukere av vårt nettsted). Hvis de anbefalte kravene ikke er oppfylt, kan du muligens fortsatt bruke Tjenesten, men vanligvis med lavere kvalitet eller ytelse. Slik redusert kvalitet eller ytelse vil ikke gi deg rett til å kreve kompensasjon fra Selskapet.

For å bruke Verji-tjenesten må din organisasjonsadministrator registrere deg som bruker via organisasjonens konto. Din organisasjonsadministrator er ansvarlig for å levere og vedlikeholde nøyaktig og oppdatert personlig informasjon om deg, og for å beskytte kontoinformasjonen din. Du må ikke velge eller bruke en identitet til en annen person med det formål å utgi deg for å være den andre personen. Du må bruke en gyldig e-postadresse, og Selskapet forbeholder seg retten til å få denne bekreftet til enhver tid. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke har overholdt de ovennevnte vilkårene.

Din konto er strengt personlig og skal ikke brukes av andre personer uten ditt tilsyn. Du må heller ikke overdra din konto til noen annen person. Du er under alle omstendigheter eneansvarlig for bruken av Tjenesten via din personlige brukerkonto.

Vi kan endre, avslutte eller begrense tilgangen til ethvert aspekt av Tjenesten eller kontoen din, til enhver tid, uten varsel. Vi forbeholder oss retten til å pålegge begrensninger for bruken, basert på hva vi anser som rimelig eller legitim bruk.

Du er ansvarlig for din bruk av Verji, inkludert lovligheten av innhold som vises, deles, lastes opp eller på annen måte blir gjort tilgjengelig av deg i Tjenesten («Brukerinnholdet»). Du er ansvarlig for at brukerinnholdet ikke inneholder forbudt brukerinnhold (som vist nedenfor).

Begrensninger på innhold og bruk av tjenesten

Vi forbeholder oss også retten til å utlevere enhver informasjon som vi med rimelighet mener er nødvendig for å (i) tilfredsstille gjeldende lovgivning, regulering, rettslig prosess eller forespørsel fra myndighetene, (ii) håndheve vilkårene, herunder for å undersøke potensielle brudd på disse, (iii) hindre eller på annen måte takle svindel, sikkerhets- eller tekniske problemer, (iv) svare på brukerstøtteforespørsler, eller (v) beskytte våre rettigheter, eiendom og sikkerhet, våre brukere og publikum.

Vi forbeholder oss retten til å rapportere ulovlig aktivitet til gjeldende lokale myndigheter. Forbudt brukerinnhold inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som:

  • er støtende, for eksempel brukerinnhold som støtter eller fremmer rasisme, fordommer, diskriminering, hat, trakassering eller fysisk skade av noe slag mot gruppe eller individ
  • viser eller lenker til pornografisk, seksuelt eller annet uanstendig materiale;
  • fremmer eller støtter falsk eller villedende informasjon eller ulovlig aktivitet eller oppførsel som er fornærmende, truende, uanstendig, ærekrenkende eller injurierende;
  • fremmer eller støtter ulovlig eller uautorisert kopiering av en annen persons opphavsrettsbeskyttede arbeid;
  • krenker andres varemerker, opphavsrett eller juridiske rettigheter
  • kun inneholder tilgangssider med begrenset tilgang eller som krever passord, eller skjulte sider eller bilder;
  • krever passord eller personlige data fra andre brukere; eller
  • bryter rettighetene til eller skader eller truer sikkerheten til andre brukere eller Tjenesten
  • deler Personlig informasjon om andre uten deres samtykke

Eventuell bruk eller dersom bruken er avhengig av innhold eller materiale sendt via Tjenesten eller som du har tilegnet deg gjennom Tjenesten, utføres på din egen risiko. Vi støtter ikke, representerer ikke og garanterer ikke sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til innhold eller kommunikasjon som sendes via tjenestene. Vi støtter ikke eventuelle meninger uttrykt via Tjenesten. Du forstår at ved å bruke Tjenesten, kan du bli utsatt for Innhold som kan være støtende, skadelig, unøyaktig og ellers upassende, eller i noen tilfeller for innhold som er uriktig eller villedende. Vi er ikke under noen omstendigheter eller på noen måte ansvarlige for innhold, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller unnlatelser som kan forekomme i innhold, eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av innhold som mottas via Tjenesten.

Vi gir deg en personlig, begrenset, verdensomspennende, ikke-overdragbar, ikkeviderelisensierbar og ikke-eksklusiv lisens for å bruke programvaren som er levert av oss som en del av Tjenesten til personlig bruk eller til forretningsbruk. Formålet til denne lisensen er kun å gjøre det mulig for deg å bruke Tjenesten, som er levert av oss, underlagt disse vilkårene.

Du kan ikke oppnå eller gjøre noe av følgende når du åpner eller bruker Tjenestene: (i) få tilgang til, manipulere med eller bruke ikke-offentlige områder av Tjenesten, våre interne datasystemer, inkludert tekniske leveringssystemer fra våre underleverandører benyttet for å levere tjenesten; (ii) undersøke, skanne eller teste sårbarheten til noe system eller nettverk eller bryte eller omgå noen sikkerhets- eller autentiseringstiltak; (iii) få tilgang til eller søke på Tjenesten, eller forsøke å få tilgang til eller søke på Tjenesten på noen måte (automatisert eller på annen måte) annet enn gjennom våre tilgjengelige, publiserte grensesnitt som tilbys av oss (og bare i henhold til disse vilkårene). Unntak forekommer kun dersom du har blitt spesielt tillatt å gjøre det i en egen avtale med oss (iv) forfalske TCP / IP-pakkeoverskrifter eller en del av informasjonen i en overskrift i et innlegg, eller på noen måte bruke Tjenesten til å sende endret, villedende eller falsk kildeidentifiserende informasjon; eller (v) blande deg inn i eller forstyrre, (eller forsøke å gjøre det), tilgangen til andre brukere, hostere eller nettverk, eller ved å skrive eller skape innhold på en slik måte at det forstyrrer eller skaper en unødig byrde for Tjenesten eller Tjenestens brukere.

Tjenesten kan inneholde kryptografisk funksjonalitet der eksport av denne kan være begrenset av gjeldende lover for eksportkontroll. Du skal ikke eksportere eller videreeksportere Tjenesten eller deler av den i strid med slike lover eller forskrifter.

4. Betaling for bruk av tjenestene

Tjenesten tilbys som en betalt tjeneste for Verji. Du kan velge å oppgradere din konto, som vil gi deg flere PRO-funksjoner. Vi forbeholder oss retten til å endre funksjoner, priser og strukturer som fremgår i våre planer til enhver tid. Vi vil varsle alle betalende brukere om vesentlige endringer i planens innhold, pris og vilkår.

Alle betalinger skal gjøres på forhånd eller på annen måte som angitt i kontrakten. Dersom betalingen din ikke lykkes, kan tjenesten din bli avsluttet.

5. Personvern og personopplysninger

Ved levering av Tjenesten, vil selskapet innhente og behandle personopplysninger om deg og din bruk av Tjenesten. De oppdaterte personvernreglene er tilgjengelig på denne siden. Ved å bruke vår Tjeneste, godtar du at Verji kan bruke dine personlige opplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og i samsvar med samtykke som du har gitt oss.

Verji vil overholde personvernreglene i gjeldende lover i Norge og EU.

6. Kommunikasjon

Verji kan ha behov for å sende deg informasjon om Tjenesten, for eksempel viktige tjenestemeldinger og administrative meldinger, via SMS, e-post eller annen elektronisk kommunikasjon, ved å legge inn en melding på nettsiden eller via andre relevante kommunikasjonskanaler.

Verji kan tilby å sende deg markedsføringsinformasjon via SMS, e-post eller annen elektronisk kommunikasjon. Du kan velge å registrere deg for å motta slik kommunikasjon,og organisasjonsadministratoren administrerer ditt samtykke på Innstillings-siden.

7. Integrasjon

Vi kan gjøre tilgjengelig funksjonalitet slik at du kan integrere andre tjenester («Integrasjonstjeneste») i Verji. Bruk av slike tjenester vil være underlagt vilkårene som gjelder for den integrerte tjenesten som brukes.

Når du bruker Tjenesten eller tredjepartsintegrasjoner til Tjenesten, kan du bli utsatt for kommersielle meldinger og annonser. Nettstedet og Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Verji godkjenner ikke innholdet på slike tredjeparts nettsteder og lenkene er kun gitt for å gjøre det enkelt for deg. Verji utelukker ethvert ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder som lenkene er knyttet til.

8. Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter, overskrifter og interesser i Tjenesten (unntatt brukerinnhold) er og vil forbli Verji sin eksklusive eiendom. Tjenesten og innholdet er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i landet der du bor og i utenlandske land.

Med unntak av den begrensede, personlige, ikke-eksklusive, ikke-overførbare og tilbakekallbare lisensen, som er gitt til deg for det eneste formål som er din bruk av Tjenesten i samsvar med Vilkårene, får du ikke eierskap til eller lisens til noen immaterielle rettigheter i vår tjeneste eller til innhold eid av oss og våre partnere som du har tilgang til gjennom tjenesten.

Varemerker, logoer, domenenavn og andre lignende tegn eller symboler som vises på nettstedet eller som en del av Tjenesten, er de registrerte og uregistrerte merkene til Verji. Ingenting i vilkårene gir deg rett til å bruke slike merker.

Du beholder dine rettigheter til innhold som du sender gjennom tjenesten.

9. Oppsigelse

Du kan slutte å bruke vår tjeneste, ved å slette kontoen din via administrasjonen i organisasjonens innstillinger. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten og avtalen med deg med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til deg. Ingen brukere har krav på refusjon ved oppsigelse på grunn av brudd på disse vilkårene.

10. Diverse bestemmelser

Ansvarsfraskrivelse

Selskapet gir Tjenesten til deg som den er. Du erkjenner at tjenesten ikke er feilfri. Du bruker Tjenesten på egen risiko og etter eget skjønn. Det betyr at tjenesten ikke leveres med noen form for garanti. Selskapet gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til tilgjengelighet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål, overtredelse av rettigheter, nøyaktighet, fullstendighet, ytelse og kvalitet m.m. på Tjenesten. Selskapet kan til enhver tid gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten, av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige grunner. Dette kan medføre at Tjenesten i perioder kan være utilgjengelig. Selskapet vil så langt det er rimelig foreta oppdateringer og vedlikehold på tidspunkt med lite bruk av Tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, uansett om disse oppstår etter lov, kontrakt, garanti, erstatning, eller annet, herunder, tilfeldige skader og følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til Tjenesten m.m. Uansett omstendigheter skal Selskapets samlede ansvar ikke overstige det beløpet som du har betalt for Tjenesten i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som forårsaket forpliktelsen.

Erstatning

Dersom du misbruker Tjenesten, bruker den i strid med Vilkårene eller gjeldende lover, samtykker du i å holde Selskapet og dets partnere skadesløse og erstatte alle krav, forpliktelser og utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som oppstår. Du skal i god tro samarbeide med Selskapet ved å opplyse om eventuelle mulige forsvar mot ethvert krav og enhver forpliktelse som oppstår. Selskapet forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert annet forhold som på noen måte kan medføre krav om erstatning fra deg.

Delvis ugyldighet

Dersom noen bestemmelse i Vilkårene erklæres ugyldige eller ikke mulige å gjennomføre av en domstol eller annen bindende myndighet, skal de gjenværende vilkårene (eller deler av vilkårene) og bestemmelsene fortsatt være gyldige og håndheves etter loven.

Force majeure

Force majeure betyr at enhver omstendighet utenfor partenes kontroll, herunder, men ikke begrenset til, brann, eksplosjon, streik eller andre arbeidstvister, opptøyer eller andre sivile forstyrrelser, frivillig eller ufrivillig overholdelse av lov, ordreforskrift, anbefaling eller anmodning fra statlige myndigheter og feil på eller utilgjengelig nettverk, strømforsyning eller lignende hindringer for kommunikasjon. Partene har kun ansvar for eventuelt skyldig pengebeløp i og med at de ikke har utført deres kontraktsforpliktelser som skyldes eller har forbindelse med force majeure hendelser.

Overdragelse

Selskapet har rett til, helt eller delvis, å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til en tredjepart.

Valg av lov og tvisteløsning

Vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov.Alle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene, skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon, med Haugaland Tingrett som verneting.

 

Vilkårene ble sist oppdatert 15. april 2021.

Du får svar på spørsmål om tjenesten ved å kontakte vårt supportteam på support@verji.no.

De fleste spørsmålene vil bli besvart innen 24 timer. For spørsmål relatert til disse vilkårene, kontakt legal@verji.no.

Meny