fbpx

SIKKERHETSORDLISTE

I denne ordlista vil du finne forklaringer relatert til IT-sikkerhet. Ordlista oppdateres jevnlig, så det vil komme nye ord fortløpende. Klikk på bokstav eller benytt søkefelt for å finne ord du ønsker forklaring på.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Æ Ø Å

Antivirus

Antivirus er en betegnelse for programvare som brukes for å oppdage og fjerne ulike former for virus.

Antivirusprogram

Antivirusprogram er en betegnelse for programvare som brukes for å oppdage og fjerne ulike former for virus.

App

App er en forkortelse på ordet applikasjon og er et dataprogram som kan installeres på bærbare og stasjonære enheter.

Autentisering

Autentisering er å bekrefte noe eller noen som autentisk.

Avlyttingsangrep

Avlyttingsangrep er når nettverkstrafikken blir avlyttet.

Botnett

En datamaskin som kan kontrolleres utenfra kalles bot (fra robot) og en samling av slike kontrollerte datamaskiner inngår i et botnett.

Brannmur

I datasammenheng er brannmur et sikkerhetssystem som skal kontrollere all datatrafikk som går inn og ut av nettverket og filtrere bort det som er uønsket og skadelig etter fastsatte sikkerhetsregler.

Brute-force-angrep

Brute-force-angrep er en type passordangrep mot nettsteder eller servere gjennom å tippe brukernavn og passord.

Chatte-rom

Chatting kan oversettes til nettprat på norsk og er en skriftlig samtale via datamaskin tilkoblet internett.  Chattingen skjer i egne chatte-rom eller såkalte praterom.

Chatting

Chatting kan oversettes til nettprat på norsk og er en skriftlig samtale via datamaskin tilkoblet internett.

Clone-phishing

Clone-phishing eller klonefiske er en form for nettfiske der angriperen kopierer e-poster, men at det er lagt til falske lenker for å fiske etter sensitive opplysninger.

Cyberkrig

Cyberkrigføring er digitale angrep mot en motstander og som fører til store fysiske og samfunnsmessige konsekvenser, f.eks avsporet tog eller strømbrudd.

Cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet er kriminelle handlinger som inkluderer datamaskiner, nettverk eller internett og er den største trusselen i vår tid mot hver enkelt virksomhet.

Cybersikkerhet

Cybersikkerhet handler om å sikre digitale tjenester, systemer og infrastrukturen rundt, som igjen sikrer selve den digitale informasjonen.

Daglig leder-svindel

Daglig leder-svindel er svindel som utføres ved hjelp av e-post eller SMS fra personer som utgir seg for å være i ledelsen i bedriften.

Dataangrep

Dataangrep er teknisk avanserte angrep hvor manipulasjon, endring eller sletting av data truer integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Datainnbrudd

Datainnbrudd er en form for datakriminalitet der angriperne får tilgang til digital informasjon på datamaskinen.

Datakriminalitet

Datakriminalitet er straffbare handlinger som forutsetter utnyttelse av datateknologi.

Dataorm

Dataorm er en type datavirus som reproduserer seg selv og spres raskt fra datamaskin til datamaskin via nettverket.

Datasikkerhet

Datasikkerhet er et samlebegrep for metoder og verktøy som skal sikre digital informasjon og digitale tjenester fra å gå tapt, bli lest eller gjort utilgjengelig.

Datavirus

Datavirus er en skadelig programvare som kan infisere filer og operativsystemer på dine enheter.

DDoS-angrep

DDoS kommer fra engelsk «Distributed Denial of Service» og kan oversettes til distribuert tjenestenekt, og kalles derfor også for tjenestenektangrep.

Dekryptering

Dekryptering er prosessen som gjør kryptert informasjon lesbar igjen.

Direktørsvindel

Direktørsvindel er svindel som utføres ved hjelp av e-post eller SMS fra personer som utgir seg for å være i ledelsen i bedriften.

Dmarc

DMARC står for Domain based Message Authentication, Reporting and Conformance og er en e-postautentiseringsprotokoll.

Drive-by-angrep eller Drive-by-download

Et drive-by-angrep eller drive-by-download er en metode for å spre skadelig virus på din datamaskin når du besøker et utrygt nettsted som hackere kontrollerer.

Eavsdropping

Eavsdropping, også kalt tjuvlytting eller avlytting, er når nettverkstrafikken i hemmelighet blir lyttet til.

Ende-til-ende-kryptering

Ved ende-til-ende-kryptering er det kun de som utveksler informasjon som har tilgang til krypteringsnøkler.

E-postangrep

E-postangrep innebærer at noen har hacket e-posten din.

Fakturasvindel

Fakturasvindel handler om falske fakturaer, eksempelvis på vegne av en leverandør. Fakturaen har da et annet kontonummer.

Flubot

Flubot er et mobilvirus der du via SMS blir lurt til å laste ned appen Flubot, som laster ned personlige opplysninger.

GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en forordning som ble innført av EU 25. mai 2018.

Hacker

I dagligtale har hacker blitt synonymt med en som finner løsninger og snarveier for å komme på innsiden av datasystemer og nettverk.

Hacking

I dagligtale har hacking blitt synonymt med å finne løsninger og snarveier for å komme på innsiden av datasystemer og nettverk.

Hacktivist

En hacktivist er en person som ulovlig bryter seg inn i datasystemer og nettverk for å fremme en politisk sak.

ID-tyveri

ID-tyveri eller identitetstyveri er når noen stjeler en privatpersons identitet for å begå økonomisk svindel.

IT-sikkerhet

IT-sikkerhet handler om å sikre seg mot at digital informasjon og digitale systemer ikke skal bli lest, gå tapt, bli utilgjengelig eller bli endret på uten eiers ønske.

J

Kontokapring

Kontokapring er en form for ID-tyveri der angriperen urettmessig har kapret til seg en brukerkonto, ofte med hensikt å svindle offeret.

Kryptering

Kryptering er å omforme data slik at informasjonen ikke uten videre kan leses av en utenforstående tredjepart.

Kryptert kommunikasjon

Kryptert kommunikasjon betyr at den er beskyttet med nøkler slik at kun de med tilgang til disse kan lese innholdet.

Krypteringsnøkkel

En krypteringsnøkkel er en tilfeldig streng med tegn som er opprettet eksplisitt for kryptering og dekryptering av data.

Kryptovirus

Kryptovirus er et datavirus som krypterer filer og mapper på en datamaskin eller et datanettverk.

Løsepengevirus

Løsepengevirus er en skadelig programvare som låser eller krypterer hele eller deler av innholdet på datamaskinen.

Malware

Malware er det engelske ordet for skadevare og er en ondsinnet eller skadelig programvare.

Man-in-the-middle-angrep

Som navnet sier er det en person i midten av en kommunikasjon mellom to andre, der personen overvåker og i noen tilfeller endrer kommunikasjonen mellom dem.

Mobilapp

Mobilapp, ofte forkortet til app, er en forkortelse på ordet mobilapplikasjon og er et dataprogram som kan installeres på mobilen.

Mobilapplikasjon

Mobilapplikasjon, ofte forkortet til app eller mobilapp, er et dataprogram som kan installeres på mobilen.

Nettsvindel

Nettsvindel er en type bedrageri utført på internett der målet er økonomisk vinning.

Operativsystem

Et operativsystem er den grunnleggende programvaren som kjører på datamaskinen.

Passordangrep

Passordangrep er når noen prøver å gjette seg til et passord og er et ettertraktet mål for hackere som ønsker tilgang til datasystemer.

Personopplysning

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven tar for seg behandling av personopplysninger, hvordan disse innsamles og brukes.

Personvern

Personvern innebærer at vi har rett på et privatliv og å bestemme over egne personopplysninger.

Phishing

Phising kommer av det engelske ordet fishing, og handler om å fiske etter sensitiv informasjon.

Programvare

Programvare er en fellesbetegnelse for dataprogram og er det som gjør det mulig å bruke en datamaskin eller annen elektronikk.

Q

Ransomware

Ransomware er det engelske ordet for løsepengevirus og er en skadelig programvare som låser eller krypterer innhold på datamaskinen.

Roadmap

Roadmap er veikart på norsk og brukes til å utvikle og planlegge fremtidige funksjoner.

Sensitive personopplysninger

Sensitive personopplysninger er personopplysninger som det stilles særskilte krav til behandling av.

Sikkerhetskopi

En sikkerhetskopi er en kopi av digital informasjon for å sikre seg mot at det forsvinner eller går tapt.

Skadelig programvare

Alle former for programvare som er utviklet for å skade datamaskiner går under betegnelsen skadelig programvare.

Skadevare

Skadevare kommer fra det engelske ordet malware og er en ondsinnet og skadelig programvare som utfører handlinger på brukerens datasystem uten tillatelse.

SMiShing

SMiShing er SMS-svindel og kan sammenlignes med phishing via e-post, det å fiske etter sensitive opplysninger.

Spear-phishing

Spear-phishing på norsk kalt spydfiske, er en selektiv, avansert og sofistikert form for nettfiske.

Spionprogramvare

Spionprogramvare er en programvare med ondsinnet kode som installeres på datamaskinen for å overvåke folks datamaskin og internettbruk.

Spionvare

Spionvare er en programvare med ondsinnet kode som installeres på datamaskinen for å overvåke folks datamaskin og internettbruk.

Spoofing

Spoofing er en teknikk som går ut på at svindlere bruker en programvare som skjuler det opprinnelige telefonnummeret eller e-postadressen de kontakter deg på.

Tjenestenektangrep

Tjenestenektangrep innebærer at tjenester og informasjon blir helt eller delvis utilgjengelig som følge av et datangrep der enorme mengder datatrafikk kollapser datamaskiner.

Trojaner

Innenfor datasikkerhet er trojaner en variant av skadevare som skjuler seg i et bestemt program, gjerne ved nedlasting og installasjon.

Trusselaktør

En trusselaktør er en person eller en organisasjon som har gjennomført eller skal gjennomføre et dataangrep.

Ukryptert

Ukryptert betyr at informasjon som lagres og sendes er ubeskyttet og innebærer at andre kan skaffe seg tilgang til innholdet.

Verdikjedeangrep

Et verdikjedeangrep er et angrep mot et svakere ledd i en verdikjede for å kunne angripe hovedmålet.

Verji

Verji er en kryptert kommunikasjonsløsning som ivaretar GDPR og øker IT-sikkerheten.

Virus

Virus er en skadelig programvare som kan infisere filer og operativsystemer på dine enheter.

Whaling-angrep

Whaling-angrep er nettfiske rettet mot toppledere, altså mot storfiskene. Svindleren prøver å lure til seg større pengebeløp, derfor navnet whaling.

X

Y

Z

Æ

Ø

Å