VERJI GÅR I KRIGEN FOR VÅRE KUNDER

Viking som symboliserer at Verji går i krigen for din IT-sikkerhet

Verji har hovedkontoret på Karmøy i Rogaland, hvor vikinghistorien står sentralt. Her hadde Harald Hårfagre kongsgard, og rett utenfor kontoret vårt ligger Karmsundet som tidligere het Nordvegen, og er opprinnelsen til navnet til Norge.

Derfor var det nærliggende for oss å velge det norrøne navnet Verji som betyr å beskytte, på firmaet og den krypterte kommunikasjonsløsningen vår.

Vi har heldigvis ikke planer om å gå i krigen på samme måte som vikingene, men vi går gjerne i krigen for å beskytte våre kunders data.

I VERJI HAR VI VERDIEN «VI BRYR OSS» SOM LEDESTJERNE

Vi bryr oss om:

  • dine og dine kunders sensitive data, som vi hver dag jobber for å beskytte
  • din arbeidshverdag, som vi ønsker å gjøre enklere og mer effektiv
  • lovverket, og at det skal være enkelt for deg å kommunisere i samsvar med personopplysningsloven og eventuell taushetsplikt

Q4-2017

22

301

6 000

117%

Etablering av selskapet

Antall ansatte

Antall bedriftskunder

Aktive brukere
i Verji

Kundevekst 2021

Verji-kontoret med beliggenhet til Karmsundet

VÅR VISJON

Gi verden sikker, enkel og effektiv kommunikasjon som reduserer datakriminalitet.

Som vikingskip og seilskuter dro ut på fjerne hav fra Karmsundet, skal også Verji ut i den store verden!

VÅR MISJON

Vårt oppdrag er å levere et sikkert, brukervennlig og effektivt kommunikasjonsprodukt til små og mellomstore bedrifter som:

Flere hundre firmaer bruker Verji

«Vi i Bærum Bokholderi er veldig opptatt av at vår kommunikasjon skal være innenfor det strenge lovverket for behandling av personopplysninger. Med Verji sikrer vi oss dette, og når systemet oppleves like enkelt å bruke som Messenger, både for oss og våre kunder, hjelper dette oss på en god måte i en travel hverdag.

Verji effektiviserer arbeidsdagen vår. Vi slipper å bruke passord hver gang vi skal sende noe som inneholder personopplysninger eller annen sensitiv informasjon, slik vi tidligere måtte gjøre med e-post.»

– Knut Svensli, Bærum Bokholderi AS

Over 300 firmaer bruker Verji

LEDELSEN

Portrett av Alf Kenneth Bråthen

ALF KENNETH BRÅTHEN

CEO & Co-founder

+47 98 23 24 50

Portrett av Jan Martin Kristiansen

JAN MARTIN KRISTIANSEN

CMO & Co-founder

+47 98 23 24 55

Portrett av Thor Arne Johansen

THOR ARNE JOHANSEN

CTO & Co-founder

+47 90 91 51 34

Portrett av Jan Martin Kristiansen

JAN MARTIN KRISTIANSEN

Styreleder

+47 98 23 24 55

OLAV REINEN

Styremedlem