fbpx

Introduksjon

Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon vi innhenter når du bruker Verjis nettsteder, tjenester, mobilapplikasjoner, produkter og innhold («Tjenester»). Personvernerklæringen inneholder også informasjon om hvordan vi lagrer, overfører, bruker og sletter den innhentede informasjonen, og hvilke valg du har med hensyn til informasjonen vi har om deg.

Denne personvernerklæringen gjelder Verjis sikre kommunikasjonsløsning, inkludert Verji web- og mobilapplikasjon, og andre Verji-nettsteder (kollektivt «Nettstedene»), samt annen kontakt (f.eks. kommunikasjon ved kundesupport, brukerundersøkelser og intervjuer m.m.) du kan ha med Verji.

Personvernerklæringen gjelder der vi opptrer som datakontroller med hensyn til personopplysninger for brukere av våre tjenester, med andre ord, hvor vi bestemmer formålene for behandlingen av personopplysningene og hvordan de brukes. For innhold og data du sender gjennom Tjenesten («Brukerinnhold»), er du ansvarlig for at dette innholdet er i samsvar med våre vilkår for bruk av Tjenesten, og at innholdet ikke bryter med andre brukeres personvern.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Hvordan vi innhenter, behandler og lagrer informasjon​

I Verji ivaretar vi opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. Vår forretningsmodell er å tilby en betalt tjeneste til organisasjoner som har behov for sikker, umiddelbar kommunikasjon i tråd med lovverket, og er ikke basert på en vid samling av generelle brukerdata. Vi vil kun innhente informasjon som er nødvendig for å levere våre tjenester til den enkelte organisasjon og for å vedlikeholde og utvikle tjenesten.

Verji kan samle, lagre og behandle ulike typer data, med forskjellige juridiske begrunnelser, som nevnt nedenfor.

For de kategorier av data som krever samtykke, viser vi til databehandleravtalen som vi har med din organisasjon. Organisasjonen kan redigere, kontrollere og slette deres data ved å logge inn på sin administrasjonsside.

Følgende er en liste over data som vi samler inn, behandler eller lagrer. Formålet og det juridiske grunnlaget er oppført for hvert element eller gruppe med samme formål og juridisk grunnlag:

Kontaktopplysninger – Brukerkontoinformasjon

Organisasjoner som velger å registrere seg hos Verji må gi kontaktopplysninger som navn, telefonnummer og en gyldig e-postadresse for hver enkelt bruker.

Informasjonen kan brukes til å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopiering av våre databaser og kommunisere med deg. Dette er nødvendig for å kunne levere Tjenesten til deg som bruker, når vi har mottatt forespørsel om å inngå en slik kontrakt (Vilkår for bruk), jfr. GDPR art. 6 (1) b.

Brukerinformasjon

Når du bruker Tjenesten, innhenter vi metadata for å få en bedre forståelse for hvordan Tjenesten blir brukt. Brukerdataene kan inneholde din IP-adresse, din geografiske plassering, nettlesertype og versjon, operativsystem, kildehenvisning, besøkets lengde, sidevisning og hvordan du navigerer på nettstedene våre. Kilden til brukerdataene er vår serverprogramvare og vårt analytiske sporingssystem.

 • Produktanalysedata. Verji.no logger «clicks» når du som bruker besøker eller utfører handlinger på våre nettsteder, og når du besøker en nettside. Kommunikasjonen mellom brukerne av Verji blir ikke tatt opp eller oppbevart, i og med at all kommunikasjon er ende til ende kryptert. Det følger av dette at samtalene/kommunikasjonen er helt privat og at personvernet er ivaretatt.
 • Tekniske opplysninger og loggdata. Som de fleste digitale tjenester, innhenter også våre servere automatisk informasjon når du åpner og bruker våre nettsteder eller Tjenester, og registrerer det i loggfiler. Loggdataene kan inneholde IP-adressen, adressen til nettsiden besøkt i Tjenestene, nettlesertype og innstillinger, dato og klokkeslett Tjenestene ble brukt, informasjon om nettleserkonfigurasjon og plugins, språkinnstillinger og cookie data.
 • Enhetsinformasjon. Verji kan innhente informasjon om enheter som brukes til å få tilgang til Tjenestene, inkludert hvilken type enhet det er, hvilket operativsystem som brukes, enhetsinnstillinger, program-IDer, unike enhetsidentifikatorer og krasjdata. Avhengig av hvilken type enhet som er brukt og dens innstillinger, kan vi innhente hele eller deler av informasjonen.
 • Informasjon om geografisk plassering. Vi mottar informasjon fra deg og andre tredjeparter som hjelper oss med å finne din plassering. Vi kan for eksempel bruke en forretningsadresse levert av arbeidsgiveren din, eller en IP-adresse mottatt fra nettleseren eller enheten din for å finne omtrentlig plassering. Verji kan også innhente plasseringsinformasjon fra enheter i samsvar med samtykke som leveres av enheten din.

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er at vi har behov for å bruke disse dataene for å sikre riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten, analysere bruken av nettstedet og tjenestene, overvåke og forbedre nettstedet og tjenestene våre, forbedre brukeropplevelsen, hindre misbruk og hjelpe brukere med støtteforespørsler, jfr. GDPR art. 6 (1) f. For informasjon om informasjonskapsler, se vår Cookie Policy nedenfor.

Kundestøtteinformasjon

Vi kan behandle informasjonen som du sender til oss, når du sender en melding til vår support e-post. Dersom du kontakter oss, kan vi bruke Verji til å svare.

Rettsgrunnlaget for å innhente denne informasjonen er at det er nødvendig for å overholde kontrakten vi har inngått med organisasjonen din, (våre servicevilkår), samt at det er nødvendig for å håndtere dine henvendelser, jfr. GDPR art. 6 (1) f

 

Produkt- og markedsføringskommunikasjon

Vi kan behandle informasjonen du gir til oss for å abonnere på våre nyhetsbrev. Du kan i hver e-post velge å ikke motta fremtidige e-poster.

Informasjonen kan behandles for å sende deg relevant produktinformasjon eller nyhetsbrev. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 (1) a.

Tjeneste- og transaksjonsvarsler

Noen ganger sender vi deg e-postmeldinger om din konto, serviceendringer eller nye retningslinjer. Du kan ikke melde deg av denne typen «Tjeneste- og transaksjonsvarsler» e-poster (med mindre du sletter kontoen din).

Den juridiske grunnen til å innhente denne informasjonen er at det er nødvendig for å utføre vår forpliktelse om å kommunisere endringer i planer og priser til deg etter kontrakten vi inngikk med deg, på din forespørsel (våre servicevilkår), jfr. GDPR art. 6 (1) b, og vår legitime interesse for å formidle viktig informasjon om kontoen din til deg, jfr. GDPR art. 6 (1) f.

Informasjon ved korrespondanse

Vi kan behandle informasjon du velger å dele med oss hvis du deltar i en fokusgruppe, konkurranse, aktivitet eller begivenhet, søker en jobb, samhandler på våre sosiale medier eller på annen måte kommunisere med Verji.

Dataene fra korrespondansen kan behandles med det formål å kommunisere med deg og for arkivering. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er behovet for riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet og kommunikasjon med brukere, jfr. GDPR art. 6 (1) f.

 

Hvordan vi behandler meldinger, vedlegg og tale

Verji er en ende til ende kryptert sikker kommunikasjons plattform for umiddelbar kommunikasjon. Det faktum at all kommunikasjon er ende til ende kryptert, betyr at det kun er hos mottakeren tekstmeldinger, vedlegg eller tale blir dekryptert, og dermed er det kun mottakeren som får tilgang til informasjonen.

Sikkerhet

All kommunikasjon enten det er tekstmeldinger, vedlegg, tale eller video som håndteres av Verji, er sterkt kryptert.

Dele personlige opplysninger med andre

Vi kan under noen omstendigheter dele opplysninger om deg med tredjeparter. Dette kan kun skje: (1) med ditt samtykke; (2) til en tjenesteleverandør eller partner som oppfyller våre databeskyttelsesstandarder; (3) med akademiske eller ideelle forskere, ved å samle, anonymisere eller bruke pseudonym; (4) når det er pålagt ved lov, for eksempel i henhold til stevning eller annen rettslig prosess; (5) for å beskytte andres vitale interesser, eller for å forhindre skade eller ulovlige aktiviteter.

Våre tjenesteleverandører og partnere inngår i følgende kategorier:

 • Hosting / infrastruktur / datalagringsleverandører
 • Leverandører av analyseverktøy
 • Leverandører av kundestøtteverktøy
 • Markedsførings- og e-postleverandører
 • Leverandører av interne kommunikasjonsverktøy

Forretningsoverføringer

Vi kan overføre dine personopplysninger til andre av våre selskaper (dette betyr våre datterselskaper, våre holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er nødvendig for det formål og på det juridiske grunnlaget som er angitt i denne personvernerklæringen.

I tilfelle der vi er involvert i fusjon, oppkjøp, konkurs, omorganisering eller salg av eiendeler, slik at informasjonen din overføres eller blir underlagt en annen personvernerklæring, vil vi varsle deg.

 

Internasjonale overføringer av dine personlige data

Dine personopplysninger kan overføres til land utenfor EØS-området.

Verjis kontor er i Norge. Hostingsfasilitetene for kontoinformasjon og brukerinformasjon som er lagret av Verji ligger i EU og Norge. Hostingsfasilitetene for Verjis nettsted, CRM og nettanalyseverktøy er i USA. Sikker overføring av personopplysninger til USA sikres ved bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi av disse kan hentes fra https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Beholde og slette personlige data

Personlige data som vi behandler på grunn av ulike formål beholdes ikke lenger enn nødvendig ut fra formålet.

Personlige data blir beholdt etter følgende retningslinjer:

• Transaksjonsinformasjon vil bli beholdt i minimum 5 år etter transaksjonstidspunktet, og i maksimalt 10 år etter transaksjonstidspunktet.

I noen tilfeller er det ikke mulig for oss å spesifisere på forhånd hvilke perioder dine personopplysninger skal beholdes for. I slike tilfeller vil vi bestemme oppbevaringsperioden basert på følgende kriterier:

 1. Kontoinformasjonen beholdes til du bestemmer deg for å slette kontoen din.
 2. Informasjon om deg som brukes til produkt- og markedsføringskommunikasjon vil bli beholdt så lenge du har gitt oss samtykke til å bruke denne informasjonen.
 3. Oppbevaringsperioden for brukerinformasjon vil bli bestemt ut fra behovet for historiske data for å bestemme statistisk gyldighet og relevans for produktbeslutninger og teknisk overvåking.

Uavhengig av bestemmelsene ovenfor, kan vi beholde dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser, eller for at vi skal kunne beskytte dine interesser eller andre personers interesser.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan på et hvert tidspunkt endre vilkårene i personvernerklæringen. Vi fører en historisk oversikt over alle endringer i vilkårene våre på GitHub. Hvis en endring er vesentlig, vil vi gi deg beskjed før det trer i kraft. Ved å bruke Verjis produkter på eller etter den aktuelle datoen, godtar du de nye vilkårene. Dersom du ikke aksepterer dem, må du slette kontoen din før de trer i kraft, hvis kontoen ikke slettes vil din bruk av tjenesten og innholdet bli underlagt de nye vilkårene.

Administrere og slette din personlige informasjon

Hvis du har en Verji-konto, kan du få tilgang til, endre, slette eller eksportere personlig informasjon gjennom organisasjonens Admin-tilgang. Hvis du sletter kontoen din, blir informasjonen din og innholdet der uopprettelig slettet. Vi kan holde tilbake personlig informasjon dersom du ber om det i den grad loven tillater det.

Dine rettigheter

Som person har du rettigheter i henhold til Personopplysningsloven:

 • Retten til tilgang til dine personlige data
 • Retten til å endre dine personopplysninger
 • Retten til å protestere mot og begrense behandlingen av dine personlige opplysninger
 • Retten til å bli glemt: Sletting av dataene dine.
 • Retten til dataportabilitet.

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger, kan du også til enhver tid trekke samtykket ditt gjennom organisasjonsadministratorens tilgang.

Rettighetene er ikke absolutte, og du kan lese mer om dine rettigheter i EUs generelle databeskyttelsesforskrift kapittel III, eller på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/reform/rights-citizens_en

For å utøve dine rettigheter eller dersom du har spørsmål angående behandlingen av dine personlige opplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan sende klage til en databeskyttelsesmyndighet, for eksempel tilsynsmyndigheten der du bor, eller Norsk databeskyttelsesmyndighet. Du finner ytterligere informasjon på deres hjemmeside: https://www.datatilsynet.no

Ansvarlig for datasikkerhet

Kontaktinformasjon til ansvarlig for datasikkerhet er: Martin Bergquist mb@verji.no

For spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt mb@verji.no

Cookie Policy

Generell

Denne informasjonskapselen er et tillegg til vilkårene og personvernreglene for Verji. Eventuelle definisjoner som brukes i vilkårene og personvernreglene, har samme betydning i denne policyen.

Denne policyen beskriver hvordan Verji bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til å kjøre og levere tjenesten.

Hva er en cookie?

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil med en identifikator sendt av oss til din datamaskin eller mobilenhet og lagret i nettleseren din. Midlertidige cookies, såkalte session cookies er til stede kun når nettleseren er åpen og slettes når nettleseren lukkes. Dette betyr at de ikke lagres permanent på din enhet. Permanente cookies lagres til du eller nettleseren din sletter dem, eller de utløper. Cookies inneholder vanligvis ikke noen personlig identifiserbar informasjon, men kan være knyttet til personlig informasjon som vi lagrer om deg. F.eks. dersom du er logget inn med en registrert bruker, vil informasjonskapselen hjelpe oss med å huske at du er logget inn når du kommer tilbake til nettstedet. For å finne ut mer om cookies, besøk dette nettstedet.

Hva er lokal lagring?

Lokal lagring er en metode hvor nettsider kan lagre informasjon i nettleseren din. På samme måte som cookies, finnes denne lagrede informasjonen, selv når du lukker en nettleserfane, surfer bort fra det nåværende nettstedet eller lukker nettleseren. Men i motsetning til cookies blir disse dataene ikke overført til den eksterne nettserveren, med mindre de sendes eksplisitt av nettsiden. Lokal lagring brukes ofte til å huske valg en bruker har gjort i et nettprogram eller for å samle informasjon for å forbedre ytelsen. Elementer lagret i lokal lagring er dekket av denne policyen i den grad informasjonen som er lagret i disse elementene blir kommunisert tilbake til serveren.

Administrere Cookies og lokal lagring

De fleste nettlesere gir deg tillatelse til både å nekte å godta cookies og til å slette cookies. Dersom du blokkerer cookies, kan du antagelig ikke bruke alle funksjonene på vår nettside eller du kan få en dårligere brukeropplevelse. Vennligst sjekk linkene nedenfor for å finne ut hvordan du kan blokkere og slette cookies og lokale lagringselementer.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari: https://support.apple.com/no-no/guide/safari/sfri11471/mac

Hvordan bruker vi Cookies og lokal lagring

Verji bruker cookies og lokal lagring på våre sider (Verji.no og eventuelle andre sider) og mobilapplikasjoner. Enhver nettleser som besøker disse nettstedene vil motta cookies fra oss. Verji bruker cookies og lignende teknologier, på våre nettsteder og tjenester, som hjelper oss med å samle inn informasjon som er nødvendig for å kjøre og levere Tjenesten.

Cookies and local storage that we use

Vi bruker cookies til følgende formål::

Godkjenning

Vi bruker lokal lagringsplass for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt. Hvis du er logget på Verji.no, hjelper dette oss med å vise deg riktig informasjon og gjøre tilpasninger med utgangspunkt i ditt brukermønster.

Analyse

Vi bruker cookies for å kunne analysere brukermønstre og nivået på nettstedet og tjenestene våre. Vi bruker tjenester fra Webstat og Hubspot til dette formålet, se cookie-listen for flere detaljer.

Integrasjoner

Vi kan bruke cookies i din nettleser for å få tilgang til og dele innhold fra tredjeparts integreringstjenester som du velger å aktivere i Tjenesten. Noen integreringer vil ikke virke for brukere som har blokkert tredjeparts cookies i deres nettleser, da det ikke vil være mulig for oss å åpne innholdet fra integrasjonstjenesten for dem. (Cookies brukt til dette formålet avhenger av hvilke integrasjonstjenester du har aktivert).

Annonsering

Vi kan bruke cookies og lignende sporingsteknologier fra tredjeparter for å undersøke om de som så en annonse på en markedsføringsplattform, senere besøkte nettstedet vårt, og deretter utførte en handling som ga våre markedsføringspartnere informasjon om hvordan reklamen ble oppfattet. Vi kan også jobbe med markedsføringspartnere for å vise deg annonser for Verji, etter at du har besøkt nettstedet vårt.

Please find below the full list of cookies that Verji and our providers use:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking- protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website- preferences&redirectlocale=en-US

Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge- browsing-data-and-privacy

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari: https://support.apple.com/no-no/guide/safari/sfri11471/mac

Integrasjoner

Vi kan gjøre integrasjon til andre nettbaserte tjenester tilgjengelige, slik at du kan åpne disse tjenestene i Verji.no. For å kunne bruke tredjepartsintegrasjoner i denne kategorien, kan det være nødvendig for deg å aktivere støtte for tredjeparts cookies i nettleseren din. Årsaken til dette er at slike integrasjoner kan forutsette cookies for å kunne fastslå din identitet og/eller for å kunne godkjenne din tilgang til eventuelle ikke-offentlige eiendeler (dokumenter osv.) som åpnes gjennom dem.

 

Last updated: Jan 15th, 2022

This Privacy Statement (the «Privacy Statement») is provided by: Verji Tech AS («Verji»/»we»)

Kaien 11, 4250 Kopervik, Norway
Business organisation number 930 830 372