fbpx

HVORFOR BRUKE VERJI?

I dag er det mange regnskapsførere, revisorer, advokater og eidendomsmeglere som har tatt i bruk Verji for å kunne kommunisere på en sikker måte. Og stadig flere bransjer  kommer etter.

Har du som ansatt, kunde eller klient mottatt en e-post med informasjon om at noen ønsker å bruke Verji for å kommunisere med deg? I så fall lurer du kanskje på hvorfor du skal gjøre det, og om det er nødvendig å måtte sette seg inn i noe nytt, dersom du har opplevd at e-post har fungert greit inntil nå.

VERJI REDUSERER RISIKOEN FOR LØSEPENGEVIRUS OG ANDRE DATAANGREP

Hva om du kunne kommunisere med den som har invitert deg uten at noen av dere må tenke på hva som må krypteres og passordbeskyttes? Verji er laget for å øke  IT-sikkerheten for begge parter og for at dere skal slippe å tenke på personopplysningsloven og GDPR, fordi alt er kryptert.

Datakriminalitet har eksplodert de siste årene og utgjør en av de største truslene for virksomheter og arbeidsplasser i dag, som du kan lese mer om lenger nede.

I denne videoen kan du se hvor enkelt det er å bruke Verji.

Jan Martin Kristiansen

Salgsansvarlig

+47 90 53 24 54

HVORFOR ER IKKE TRADISJONELL E-POST TRYGG?

Datatilsynet skriver på sine nettsider: «Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres». Det er altså ikke uten grunn at 91 % av alle dataangrep kommer via e-post og at det ikke er tillatt å sende personopplysninger.

Videoen nedenfor viser med en forenklet illustrasjon hvorfor e-post er en utrygg kanal, og bør erstattes med ende-til-ende-kryptert teknologi som Verji.

Har e-posten din blitt lekket?

For å gjøre datainnbrudd kan hackede eller lekkede passord og e-postadresser benyttes. På nettsiden «Have I been Pwned» kan du sjekke om ditt brukernavn og passord er på avveier.

Antall dataangrep tredoblet fra 2019 til 2020!

NorSIS skriver at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) så en tredobling av alvorlige hendelser fra 2019 til 2020 og karakteriserer det som et taktskifte innen digital risiko. I følge NHO er små bedrifter mer utsatt enn store.
Overvåking av dataangrep
1%
av alle dataangrep kommer via e-post, i følge Deloitte.
1%
av småbedrifter som blir utsatt for dataangrep må kaste inn håndkleet innen et halvt år etter angrepet, skriver NHO.
1%
av virksomhetene som ble utsatt for løsepengevirus betalte kravet i 2019. 50 % av disse mistet likevel sine data, i følge NorSIS.

HVORFOR MÅ SENSITIV KOMMUNIKASJON KRYPTERES?

Etter innføringen av GDPR og den nye personopplysningsloven, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personopplysninger. Og du har også opplysningsplikt overfor dine kunder om personopplysningsloven. Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen. Med Verji slipper du å bruke tid på å tenke på hva som må krypteres, og du trenger ikke å frykte bot eller omdømmetap.

Hva må du kryptere?

 • Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)
 • Fødselsnummer
 • Personopplysninger om mange
 • Personopplysninger som behandlingsansvarlig har kategorisert som beskyttelsesverdig

Sensitive personopplysninger:

 • Opplysninger om rasemessig og etnisk opprinnelse
 • Opplysninger om politisk oppfatning
 • Opplysninger om religion
 • Opplysninger om filosofisk overbevisning
 • Opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 • Genetiske opplysninger
 • Biometriske opplysninger for entydig identifisering
 • Opplysninger om seksuelle forhold
 • Helseopplysninger
 • Opplysninger om seksuell legning

SIKKERHETSPAKKEN

I tillegg til å kunne kommunisere i Verji får alle brukere  tilgang til  sikkerhetspakken, som er en veileder gjennom arbeidet med enkle sikringstiltak i bedriften. Pakken inneholder e-bok, sjekklister, instruksjonsvideoer, maler og veiledninger. Med tiltakene i sikkerhetspakken vil din bedrift kunne øke IT-sikkerheten betraktelig.  Du kan allerede nå laste ned e-boka om du ønsker det.

SIKKERHETSPAKKEN

I tillegg til å kunne kommunisere i Verji får alle brukere  tilgang til  sikkerhetspakken, som er en veileder gjennom arbeidet med enkle sikringstiltak i bedriften. Pakken inneholder e-bok, sjekklister, instruksjonsvideoer, maler og veiledninger. Med tiltakene i sikkerhetspakken vil din bedrift kunne øke IT-sikkerheten betraktelig.  Du kan allerede nå laste ned e-boka om du ønsker det.

HVORDAN VIRKER VERJI?

Kommunikasjonen i Verji er sikret fra sender til mottaker og du er trygg på hvem du kommuniserer med. Dette betyr at du enkelt overholder GDPR og personopplysningsloven, og sørger for økt IT-sikkerhet for bedriften din. Du bruker Verji i nettleser og mobilapp. Kjenner du til Facebook Messenger? Verji er like enkelt og effektivt å bruke, men gir en bedre organisering, er sikrere, i tråd med GDPR og uten reklame og falske brukere.

SAMTALER I ROM

Bruk chatte-rom for å kommunisere med en person eller i grupper. Rommene er synlige kun for inviterte deltakere.

KRYPTERT FILDELING

Del dokumenter sikkert med et tastetrykk. Verji støtter kryptert deling av alle typer filer opp til 100 MB.

KRYPTERT FILDELING

Del dokumenter sikkert med et tastetrykk. Verji støtter kryptert deling av alle typer filer opp til 100 MB.

SIGNERING MED BANK-ID

I Verji er det enkelt og effektivt å signere dokumenter med Bank-ID. I en rekke signeringssystemer må den som signerer godkjenne ett og ett dokument med Bank-ID, om det er flere dokumenter som skal signeres. Det kan være ganske tidkrevende og frustrerende. I Verji kan du gå gjennom alle dokumentene og signere dem samlet. Det sparer du tid på, og ferdig signert dokument(er) blir lagret i rommet, tilgjengelig for alle i rommet.