fbpx
/
Hva er ende-til-ende-kryptering?
/
Hva er ende-til-ende-kryptering?

HVA ER ENDE-TIL-ENDE-KRYPTERING?

Som vi har skrevet om i ordlisteartikkelen «Hva er kryptering?» er det ulike sikkerhetsnivåer av kryptering. Den sikreste er ende-til-ende-kryptering.

Kryptering av digitale data gjøres ved bruk av nøkler som låser informasjonen slik at den ikke kan leses uten tilgang til nøklene.

Mange tjenester er kryptert, men få er det vi kaller ende-til-ende-kryptert. Er informasjonen ende-til-ende-kryptert er det kun du som har tilgang til nøklene, eller du og mottaker(e) om vi snakker om kommunikasjon. Dette gjelder for eksempel ulike løsninger for å lagre passord. Vår kommunikasjonsløsning Verji, benytter ende-til-ende-kryptering. Dette betyr at ingen andre enn de personene som kommuniserer har tilgang til nøklene. Heller ikke vi som leverer løsningen har tilgang til disse, i motsetning til mange andre tjenester hvor leverandøren har tilgang til nøklene.

Når data ikke er ende-til-ende-kryptert kan ansatte hos tjenesteleverandør snoke i informasjonen, og det åpner også for at hackere som kan komme seg inn i systemene til leverandøren, får tilgang til dataene.

Person som bruker Verji til enkel og effektiv kryptert

Er du nysgjerrig på Verji sikker kommunikasjon?

Verji er ende-til-ende-kryptert, og gjør din kommunikasjon sikker, enkel og effektiv.