fbpx
/
Hva er kryptering?
/
Hva er kryptering?

HVA ER KRYPTERING?

Ifølge Wikipedia er kryptering å omforme data slik at informasjonen ikke uten videre kan leses av en utenforstående tredjepart. Kryptering har vært benyttet lenge før dataalderen, men i dag tenker nok de fleste på kryptering av digitale data, når de hører ordet.

Ved digital kryptering brukes nøkler som låser informasjonen, slik at den ikke kan leses uten tilgang til disse nøklene. Å låse opp igjen informasjonen med disse nøklene kalles for dekryptering.

Det er flere måter å kryptere på og det viktigste sikkerhetsspørsmålet er hvem som har tilgang til nøklene. Har tjenesteleverandøren tilgang til nøklene eller er det bare du, eller du og mottaker(e) om vi snakker om kommunikasjon, som har tilgang? De fleste tjenester fungerer slik at leverandør har tilgang til nøkler, blant annet fordi de skal kunne gi deg tilgang igjen om du mister påloggingsinformasjonen din. Ved ende-til-ende-kryptering har ingen andre parter enn den eller de som eier informasjonen tilgang til nøklene.

Lurer du på noe om sikkerhet?