fbpx
/
Hva er personopplysningsloven?
/
Hva er personopplysningsloven?

HVA ER PERSONOPPLYSNINGSLOVEN?

Personopplysningsloven tar for seg behandling av personopplysninger, hvordan disse innsamles og brukes. Loven består av nasjonale regler tilpasset norske forhold og EUs personvernforordning (GDPR)

Norge innførte ny personopplysningslov den 20. juli 2018. Den gjorde EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov og erstattet den gamle personopplysningsloven fra 2000.

Loven gjelder stort sett alle virksomheter og gir disse en rekke plikter, mens enkeltpersoner som det samles inn informasjon om, gis en rekke rettigheter.

Kort fortalt medfører loven sterke begrensninger på hvilke opplysninger virksomheter kan samle inn og lagre om enkeltpersoner. I tillegg krever loven at personopplysninger skal krypteres ved sending.

Lurer du på noe om sikkerhet?