fbpx
/
Hva er personvern?
/
Hva er personvern?

HVA ER PERSONVERN?

Personvern innebærer at vi har rett på et privatliv og å bestemme over egne personopplysninger. Prinsippet er forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som sier: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

På bakgrunn av dette og at vi legger igjen stadig flere digitale spor, innførte EU i 2018 GDPR-forordningen (General Data Protection Regulation) og Norge den nye personopplysningsloven.

Lurer du på noe om sikkerhet?