/
Hva er spear-phishing?
/
Hva er spear-phishing?

HVA ER SPEAR-PHISHING?

Spear-phishing på norsk kalt spydfiske, er en selektiv, avansert og sofistikert form for nettfiske. Spydfiske retter seg mot en bestemt person eller bedrift.

Metoden går ut på å bli kjent med denne personens handlingsmønster over tid, for så å lure til seg sensitive opplysninger via falske e-poster ved å utgi seg for å være en troverdig person.

Verji e-bok

Last ned e-boka «Vil du redusere risikoen for dataangrep?»

Denne e-boka beskriver de digitale sikkerhetstruslene din virksomhet står overfor, og hvordan du kan beskytte deg mot dem.