fbpx

RESURSER FÖR KUNDER

På den här sidan hittar du olika kundresurser som e-postmallar, villkor och avtal samt Verji-skölden för användning på webbplatsen.

Textmallar för inbjudningar till Verji

Vi har skapat några textmallar som är bra att använda när du bjuder in kollegor eller kunder/uppdragsgivare att använda Verji. Du kan ladda ner dem genom att klicka på knapparna nedan. Du kan välja en textmall för anställda eller kunder/klienter och norska eller engelska som språk.
I e-postmallarna länkar vi till sidan Varför använda Verji? Den är bra att använda som information till medarbetare och kunder som ska använda Verji.

Villkor och avtal

I det dokument som du kan ladda ner genom att klicka på knappen nedan har vi samlat villkor, Villkor för Verjis programvara, databehandlingsavtal och avtal om användarvillkor för slutanvändare av Verjis programvara. Sammantaget reglerar dessa avtal mellan kunden och Verji användningen av Verji kryptert kommunikasjon.

Verji-logotyp och -sköld för säker kommunikation

Här hittar du logotyper och olika sköldar som du kan lägga till på din webbplats för att visa dina kunder att ditt företag är engagerat i säker kommunikation. Detta kan användas aktivt i marknadsföringen mot potentiella kunder.

Ska du länka till Verji-portalen?
Sedan måste du använda logotypen eller den lilla skölden om du vill länka till Verji-portalen för att synliggöra oss som en lösningsleverantör. Du använder sedan länken: https://prod.verji.app/

Bör du informera kunder och potentiella kunder om att du använder Verji?

Om du vill skriva om din användning av Verji i en blogg/nyhet, eller länka till oss som partner, kan du använda den sköld som du tycker är lämpligast att länka till: https://www.verji.no/

PS! För att ladda ner logotypen eller skölden, högerklicka och välj ”spara bild som”.

Logo

Sköld med kort text, litet format

Sköld med kort text, stort format

Skärm med lång text, stort format