fbpx
/
Kundberättelser
/
Advokatfirmaet Lindstrøm effektiviserade kundidentifiering och kommunikation med Verji

ADVOKATFIRMAET LINDSTRØM EFFEKTIVISERTE KUNDEIDENTIFIKASJON OG KOMMUNIKASJON MED VERJI

Skrivet av:

Advokatfirmaet Lindstrøm

Verji säkerställer att advokatbyrån har en kopia av ID-handling och BankID-handling innan uppdraget bekräftas. All kommunikation har dubbelriktad end-to-end-kryptering för att följa GDPR och personuppgiftslagen.

Vibeke Lindstrøm etablerade Advokatfirmaet Lindstrøm i januari 2009 i Tromsø, då hon flyttade in i ett kontorsgemenskap med andra fristående advokater.

Advokatfirmaet Lindstrøm är specialiserad på personskadeärenden, socialförsäkringar samt barn- och familjerätt. Vibeke har arbetat med personskador sedan 2003, och under de första 6-7 åren som advokat arbetade hon huvudsakligen med personskador, så det är hennes primära kompetensområde. Hon ville arbeta med andra områden också, och när hon startade eget företag var det därför naturligt att utvidga verksamheten till familjerätt och socialförsäkringsrätt, som också var intressanta områden. En av medarbetarna hade tidigare arbetat för NAV, den norska arbets- och välfärdsförvaltningens överklagandeinstans, så de tog sig an många NAV-ärenden och byggde upp en hög kompetens även inom detta område. När det gäller familjerätt anlitar Bufetat advokatbyrån för medling mellan föräldrar, och de hanterar därför också en del föräldratvister.

Ut med e-post, in med Verji

Cirka 70 procent av våra kunder är lokala, medan resten kommer från hela landet. Klienter från andra länder hänvisas i regel av advokater som tror att klienten kommer att ha nytta av att anlita Advokatfirmaet Lindstrøm i sitt ärende. Personskadeärenden sker ofta över tid eftersom klienterna också flyttar, så de har personskadeärenden från hela Nordnorge.

Vibeke inser att advokatrollen har förändrats i förhållande till ändrade regler och lagkrav, så att det är mycket mer administration idag än när hon började som advokat. Hon säger att byrån måste ha bra rutiner och att man helt enkelt måste lära sig vad som krävs för att vara i linje med regelverket. Ett exempel på dessa förändringar är kraven på elektronisk hantering av personuppgifter. När Vibeke började i branschen skickades det mesta via e-post. Idag är e-post på många sätt föråldrat och modernare kommunikationssystem tar alltmer över. Dessa fungerar med en betydligt högre säkerhetsnivå och följer personuppgiftslagen när personuppgifter ska utbytas, och effektiviteten i arbetsprocessen värnas i mycket högre grad.

I detta sammanhang har Lindstrøm valt den krypterade kommunikationsplattformen Verji som sin kommunikationslösning, ett val som Vibeke är mycket nöjd med. Innan Verji introducerades var det största problemet att kunderna inte kunde skicka krypterade och säkra meddelanden till advokatbyrån. Vibeke använde krypterad e-post och hade därmed kontroll över vad hon skickade, medan hennes klienter inte hade någon möjlighet till säker kommunikation när de skickade något till advokatbyrån. ”Det var mycket krångel med att skicka dokument med traditionell post, vilket var både tidskrävande och dyrt. Med Verji löses kommunikationen på ett enkelt sätt och med en betydande tidsbesparing.

Full kontroll

En annan viktig aspekt som Verji hanterar är kundautentisering. Vibeke berättar att det som är bra med Verji är att innan hon tar sig an ett nytt uppdrag etableras kommunikationen med kunden hos Verji, där kunden måste registrera sig med bank-ID. Kunden tar sedan ett foto av sitt ID och skickar det till Verji. På så sätt har hon full kontroll på ID- och BankID-legitimering innan hon skickar uppdragsbekräftelsen till kunden via Verji och etablerar kundrelationen.

Vibeke använder nu endast Verji och accepterar inte längre manuella inloggningsuppgifter. Detta är också en följd av de skärpta penningtvättsreglerna under 2018. Advokatbyrån har som rutin att ha ID-handlingar för alla klienter, och det gäller även nya ärenden som rör tidigare klienter. Vibeke säger att detta är särskilt viktigt i de fall där kunderna inte fysiskt kommer till kontoret. ”De måste skicka en kopia på sin legitimation så att vi kan se foto och personnummer innan vi tar oss an uppdraget.

Kundförfrågningar löses nu snabbare och enklare.

Innan Verji infördes gick mycket tid åt till att klienterna begärde kopior av e-postmeddelanden som de inte kunde hitta. Medan advokaten tidigare var tvungen att leta efter en kopia av mejlet och skicka den, är all kommunikation nu organiserad i ärenderummet i Verji, så allt du behöver göra är att be klienten att scrolla upp lite så hittar han all kommunikation som har skickats. Man slipper också ändlösa sökningar efter mejl när man inte kommer ihåg vilket mejl som innehåller den information man söker. Kundförfrågningar löses nu snabbare och enklare.

En annan bra funktion med Verji är att du alltid ser när klienten senast var i rummet, så att du inte behöver oroa dig för om kommunikationen har setts av mottagaren.

Vibeke deltar själv i alla kundrum och tycker att det är en lysande funktion för att följa utvecklingen i ärendena när hon själv vill uppdatera sig. ”Det är väldigt tidsbesparande och praktiskt när flera personer arbetar med ett ärende, eftersom alla kan kommentera ärendet. Det är också lätt att ersätta medarbetare som arbetar med ärenden i olika rum. Vibeke säger att med e-post blir klientsystemet väldigt förvirrande, men det är bara så mycket enklare att kommunicera med klienter i Verji.ottager.

Support finns tillgänglig kostnadsfritt från Verji, både online och via telefon, och Vibeke tycker att det fungerar mycket bra att kunderna kan ringa direkt till Verji vid behov.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Är du nyfiken på Verji?

Verji är anpassat för alla organisationer som vill kommunicera säkert, enkelt och effektivt!

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Är du nyfiken på Verji?

Verji är anpassat för alla organisationer som vill kommunicera säkert, enkelt och effektivt!

RELATERADE ARTIKLAR

STARTA GRATIS PROVPERIOD PÅ VERJI

Registrera dig för att starta en 30-dagars gratis provperiod på Verji.
[contact-form-7 id=”432″]