fbpx
/
Kundberättelser
/
Vestlandsrevisjon förbättrade effektiviteten, IT-säkerheten och efterlevnaden av GDPR!

VESTLANDSREVISJON FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET, IT-SÄKERHET OCH GDPR-EFTERLEVNAD!

Skrivet av:

Vestlandsrevisjon AS

Införandet av Verji har resulterat i betydande effektiviseringar och besparingar. Det som tidigare levererades personligen eller via post levereras nu elektroniskt, säger Janne Eraker, som använder Verji för tredje året.

Vestlandsrevisjon består av de två bolagen Vestlandsrevisjon AS och Vestlandsrevisjon IKS. Vestlandsrevisjon AS arbetar mot privatmarknaden med både revisions- och redovisningstjänster med fokus på företagskunder.

Betydande effektiviseringar

Vestlandsrevisjon IKS arbetar med kommunal revision för 8 ägarkommuner belägna i Vestland fylke. Bolagen har kontor i Knarvik och Voss och täcker ett relativt stort geografiskt område.

Vid kommunala revisioner förekommer ibland känslig information som tidigare levererades fysiskt till revisionskontoret av kommunanställda. Eftersom Verji är en högsäkerhetslösning med dubbelriktad end-to-end kryptering av all kommunikation kan nu allt ske elektroniskt, samtidigt som säkerheten, GDPR och personuppgiftslagen säkerställs på bästa möjliga sätt. ”Införandet av Verji har lett till betydande effektiviseringar och besparingar, eftersom det som tidigare levererades personligen nu sker elektroniskt. Det sparar mycket restid vid överlämnande av känslig dokumentation”, säger VD Janne Eraker.

I dagens hektiska värld förlitar vi oss starkt på effektiva lösningar som sparar den tid det tar att resa eller skicka via traditionell post.

Hittills används Verji av cirka 20 procent av de interkommunala revisionsbolagen i Norge, och Vestlandsrevisjon använder nu Verji för tredje året.

När det gäller skillnaden mellan revision av aktiebolag och kommuner säger Janne att revision i stort sett är samma sak, men att det är lite olika regelverk att förhålla sig till. ”En väsentlig skillnad är att kommuner har effektivitetsrevision.

Förvaltningsrevision är en specialiserad form av revision av offentlig verksamhet som definieras som systematiska bedömningar av ekonomi, produktivitet, regelefterlevnad, måluppfyllelse och effekter utifrån kommunfullmäktiges beslut. Syftet med denna typ av revision är att förse politiska organ med relevant information om genomförande och effekter av åtgärder inom den offentliga sektorn. I effektivitetsrevisionen efterfrågas ofta en hel del dokument i arbetet, och det kan handla om känslig information inom områden som vård och utbildning. Den här typen av information måste antingen levereras personligen eller så kan man använda en säker krypterad lösning, som Verji”, säger Janne.

Så enkelt och användarvänligt som möjligt

Visselblåsarärenden är också ett område där det kan vara lämpligt att ha en krypterad lösning för kommunikation.

Anledningen till att Vestlandsrevisjon införde Verji var GDPR och personuppgiftslagen och de krav som ställs på kryptering och säkerhet i kommunikationen. De kom fram till att e-post var en kanal som inte uppfyllde deras behov av säker kommunikation och att de behövde en annan lösning för detta. Bedömningen var att de behövde en lösning som var så enkel och användarvänlig som möjligt, så att medarbetare och kunder inte missar dessa viktiga lagkrav i sin hektiska vardag.

På frågan om vad de personer som man möter ute hos kunderna tycker om att använda Verji säger Janne att det varierar lite. ”De flesta tycker att det är jättebra eftersom det är mycket effektivare, och en del blir lite förvånade över att det fungerar enklare än de hade trott. ”Vår erfarenhet är att kunderna är väldigt nöjda med att de nu kan skicka elektroniskt det som de tidigare kanske hade åkt två timmar för att lämna personligen. Sedan finns det några där de märker att tröskeln är lite hög för att ta till sig nya verktyg, och då händer det att man får hjälpa dem lite på traven så att de också ser att Verji är effektivare och ett bra sätt att utbyta dokumentation.

Vestlandsrevisjon har flyttat all kommunikation till Verji för vissa kunder, medan andra fortfarande använder e-post eller andra alternativ för delar av sin kommunikation. När Verji lanserar den kommande rumshierarkin ser Janne fram emot att få en ännu bättre organisation av kommunikationsrummen och att öka andelen kommunikation som sker i Verji ytterligare.

På frågan om hur Vestlandsrevisjon upplever supporten på Verji säger Janne att det inte är många gånger som Vestlandsrevisjon har behövt support, eftersom Verji är ett väldigt enkelt system att använda. I de fall de har behövt hjälp har de fått hjälp på telefon direkt.

Vestlandsrevisjon är ständigt på jakt efter effektivitetshöjande åtgärder och planerar att i framtiden använda Verjis mobilapp och även testa Verjis nya lösning för dokumentsignering med Bank ID i krypterade rum.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Är du nyfiken på Verji?

Verji är anpassat för alla organisationer som vill kommunicera säkert, enkelt och effektivt!

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Är du nyfiken på Verji?

Verji är anpassat för alla organisationer som vill kommunicera säkert, enkelt och effektivt!

RELATERADE ARTIKLAR

STARTA GRATIS PROVPERIOD PÅ VERJI

Registrera dig för att starta en 30-dagars gratis provperiod på Verji.
[contact-form-7 id=”432″]