fbpx
/
Kundehistorier
/
Vestlandsrevisjon forbedret effektivitet, IT-sikkerhet og GDPR etterlevelse!

VESTLANDSREVISJON FORBEDRET EFFEKTIVITET, IT-SIKKERHET OG GDPR ETTERLEVELSE!

Skrevet av:

Vestlandsrevisjon AS

Innføringen av Verji har gitt en betydelig effektivisering og besparelse. Det som tidligere ble levert personlig eller via post går nå elektronisk, sier daglig leder Janne Eraker som bruker Verji på tredje året.

Vestlandsrevisjon omfatter de to selskapene Vestlandsrevisjon AS og Vestlandsrevisjon IKS. Vestlandsrevisjon AS arbeider mot det private markedet med både revisjons- og regnskapsføringstjenester med fokus på bedriftskunder.

Betydelig effektivisering

Vestlandsrevisjon IKS arbeider med kommunal revisjon mot 8 eierkommuner lokalisert i Vestland fylke. Selskapene har kontorer i Knarvik og på Voss og dekker et relativt stort geografisk område.

Kommunerevisjon omfatter til tider sensitiv informasjon som tidligere ble levert fysisk til revisors kontor av ansatte i kommunen. Da Verji er en høysikkerhetsløsning med toveis ende-til-ende kryptering av all kommunikasjon, så kan alt nå gå elektronisk, samtidig som man er trygg på at sikkerhet, GDPR og personopplysningsloven er ivaretatt på beste måte. Innføringen av Verji har gitt en betydelig effektivisering og besparelse da det som tidligere ble levert personlig nå går elektronisk. Det spares mye reisetid på overlevering av sensitiv dokumentasjon, sier daglig leder Janne Eraker.

Vi lever i en travel hverdag og vi er helt avhengige av effektive løsninger som sparer tiden det tar å reise eller sende via tradisjonell post.

Verji benyttes så langt av ca. 20 % av de interkommunale revisjonsselskapene i Norge, hvor Vestlandsrevisjon nå benytter Verji på tredje året.

Når det gjelder forskjellen på å revidere aksjeselskaper og kommuner, sier Janne at revisjon i stor grad er det samme, men at det er noe ulike regelverk å forholde seg til. En vesentlig forskjell er at kommunene har forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som defineres som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Denne formen for revisjon skal framskaffe relevant informasjon til politiske organer om iverksetting og virkninger av offentlige tiltak. Innen forvaltningsrevisjon er det ofte mye dokumenter som etterspørres i arbeidet, og dette kan omfatte sensitiv informasjon blant annet innen helse og oppvekst. Den type informasjon må enten leveres personlig, eller de kan bruke en sikker kryptert løsning, f.eks. Verji sier Janne.

Så enkel og brukervennlig som mulig

Varslingssaker er også et område hvor det kan være hensiktsmessig å ha en kryptert løsning for kommunikasjon.

Grunnen til at Vestlandsrevisjon innførte Verji var GDPR og personopplysningsloven, og de kravene som stilles til kryptering og sikkerhet i kommunikasjon. De konkluderte med at e-post var en kanal som ikke dekket deres behov for sikker kommunikasjon, og at de behøvde en annen løsning for dette. Vurderingen var at de måtte ha en så enkel og brukervennlig løsning som mulig, som gjør at ansatte og kunder ikke glipper på disse viktige lovkravene i en travel hverdag.

På spørsmål om hva de man samhandler med ute hos kundene synes om å bruke Verji sier Janne at det er litt forskjellig. De fleste synes det er utrolig kjekt da det blir mye mer effektivt, og noen blir litt overrasket over at dette fungerte enklere enn de hadde forestilt seg. Erfaringen er at kundene er svært fornøyd med at de nå sender elektronisk det som de tidligere kanskje reiste i to timer for å levere personlig. Så er det noen få hvor de merker at terskelen er litt høy for å ta i bruk nye verktøy, og da hender det at de må hjelpe dem litt i gang slik at også disse ser at Verji er mer effektivt og en god måte å utveksle dokumentasjon på.

Vestlandsrevisjon har fått all kommunikasjonen over i Verji på noen kunder, mens e-post eller andre alternativer fremdeles benyttes på deler av kommunikasjonen hos andre. Når Verji lanserer det kommende hierarki for rom ser Janne frem til å få en enda bedre organisering av kommunikasjonsrom, og øke andelen av kommunikasjonen som skjer i Verji ytterligere.

På spørsmål om hvordan Vestlandsrevisjon opplever support hos Verji, sier Janne at det er ikke mange ganger at Vestlandsrevisjon har hatt behov for support, da Verji er et veldig enkelt system å bruke. I de tilfellene det har vært behov har de fått hjelp på telefon med en gang.

Vestlandsrevisjon jakter kontinuerlig etter effektiviserende tiltak, og tenker fremover at Verji `s mobilapp skal tas i bruk, samtidig som de vil teste ut Verji ‘s nye løsning for å dokumentsignering med Bank-ID i krypterte rom.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

RELATERTE ARTIKLER

START FRI PRØVEPERIODE PÅ VERJI

Registrer deg for å starte en 30-dagers fri prøveperiode på Verji.

    Er det OK om vi av og til sender deg gode artikler, tips og relevant info?

    For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring. *