fbpx
/
Kundehistorier
/
Ski Revisjon AS’ Suksesshistorie med Verji’s Krypterte Kommunikasjonsplattform

SKI REVISJONS SUKSESSHISTORIE MED VERJI

Skrevet av:

Ski Revisjon

Ski Revisjon AS, etablert på 1970-tallet, har vært en stødig og pålitelig aktør i revisjonsbransjen i Ski, hvor det har tjent nærmiljøet samt en utvidet kundekrets. Med overtagelse av statsautorisert revisor Jeanette Heyerdahl i 2018, har selskapet tatt store skritt fremover, blant annet gjennom navneendring fra Ski revisjonsbyrå AS til Ski Revisjon AS og overgangen til en fullt digital strategi.

Selskapets tilnærming til revisjon og regnskap er kundeorientert og smidig. I en bransje med omfattende regelverk, sikrer Ski Revisjon at roller som regnskapsfører og revisor holdes adskilt som loven foreskriver, og selskapet tilbyr også kombinerte tjenester som forenkler prosessene for kundene.

Digitaliserte alle aspekter av virksomheten

Revisormarkedet beskrives av Jeanette som privilegert, hvor Ski Revisjon opplever et kontinuerlig tilfang av kunder. Videre ser de ikke på andre aktører i feltet som konkurrenter, men mer som kollegaer. Rekrutteringsutfordringer står som hoved hindringen for vekst, med større revisjonsselskaper som tiltrekker seg det meste av nyutdannet talent, noe som gir utfordringer for mindre, lokale firmaer som Ski Revisjon.

Et av de mest transformative skrittene Jeanette tok ved overtagelse, var å digitalisere alle aspekter av virksomheten. Dette inkluderte en nødvendig evaluering og implementering av systemer for sikker digital kommunikasjon. I denne fasen ble Verji, en plattform som spesialiserer seg på kryptert kommunikasjon, identifisert som det beste valget for Ski Revisjons behov.

Valget av Verji som Ski Revisjons foretrukne plattform for kommunikasjon skyldtes flere faktorer. For det første var det begrenset med alternativer i markedet som kunne matche den kvaliteten og funksjonaliteten Verji kunne tilby. Dernest ga Verji en løsning som oppfylte kravene til GDPR og it-sikkerhet, noe som var av høy prioritet.

En av de markante utfordringene Jeanette observerte med eksisterende kommunikasjonsmetoder var knyttet til e-post. E-post er ikke bare sårbart for svindelforsøk, men også ustrukturert, noe som kan komplisere prosessen med å finne tidligere korrespondanse. Med Verji kunne Ski Revisjon ikke bare tilby kundene kryptert kommunikasjon, men også organisere alle kundedialoger på en intuitiv og lett tilgjengelig måte i krypterte rom knyttet til firma, sak eller prosjekt.

Sjeldent behov for support

Jeanettes erfaring med Verji har vært overveiende positiv, med spesiell anerkjennelse av plattformens brukervennlighet og effektive kundeservice. Hun har sjelden hatt behov for å kontakte Verji`s support, men i de tilfellene hvor hun har trengt assistanse, har hun mottatt rask og nyttig hjelp.

For Ski Revisjon er en annen viktig faktor ved valg av leverandører deres engasjement for kontinuerlig forbedring og utvikling av produktene. I dette henseende har Verji utmerket seg ved å gjennomføre kundeintervju. I intervjuet ble det pratet om hvordan Verji blir benyttet i dag og hvilke endringer og videreutvikling som ønskes i prioritert rekkefølge. Del en handlet om funksjonalitet med kartlegging av hva som kan gjøres for å forenkle og forbedre ulike funksjoner, samt hvilke nye funksjoner som er ønskelig. Del to handlet om integrasjoner mot andre systemer, hvor det ble drøftet hvilke integrasjoner som vil gi høyest utbytte i form av økt effektivitet i arbeidsdagen. Verji`s erfaring er at den gode innovasjonen ofte oppstår i samspill og dialog med kundene, og derfor er kundeintervjuer den viktigste kilden når utviklingsplanen skal drøftes og prioriteringer skal gjøres. Hos Verji er videreutvikling en kontinuerlig prosess hvor man lever etter regelen om «Bedre i dag enn i går, men aldri så god som i morgen».

Samarbeidet mellom Verji og Ski Revisjon illustrerer en synergi mellom en innovativ plattform for sikker kommunikasjon og en fremoverlent revisjonsbedrift som verdsetter kvalitet og sikkerhet. Denne casestudien er et vindu inn i suksesshistorien som utfolder seg når bedrifter tar velinformerte og strategiske valg i overgangen til digitale løsninger. For små og mellomstore revisjons- og regnskapsfirmaer som vurderer å oppgradere sin kommunikasjonssikkerhet, står Verji frem som en bevist og pålitelig partner.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

RELATERTE ARTIKLER

START FRI PRØVEPERIODE PÅ VERJI

Registrer deg for å starte en 30-dagers fri prøveperiode på Verji.

    Er det OK om vi av og til sender deg gode artikler, tips og relevant info?

    For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring. *