fbpx
/
Kundehistorier
/
– For oss har Verji blitt en viktig del av den daglige driften

FOR OSS HAR VERJI BLITT EN VIKTIG DEL AV DEN DAGLIGE DRIFTEN

Skrevet av:
Bente Solfjell Laksevaag Regnskapstjeneste

Bente og Inge Solfjell startet i 2017 Laksevåg regnskapstjeneste. Da hadde Bente jobbet i over 30 år med regnskap, og ønsket å starte egen virksomhet. De forteller at visjonen for bedriften er å være en lokal aktør som har god kontakt med kundene og med mål om en heldigital arbeidshverdag. Og i den digitale satsingen deres er Verji en av de viktige komponentene.

logo laksevaag regnskapstjeneste

Bente som er autorisert regnskapsfører har ansvar for den daglige driften og har hovedansvaret for alt det regnskapsrelaterte, mens Inge bidrar på salg, marked, kvalitet og IT. Inge er bedriftsøkonom og har også videreutdanning innen risiko- og kvalitetsledelse. De startet opp med noen få kunder, men kundebasen har nå vokst til nærmere 40. Og mesteparten av kommunikasjonen med disse foregår nå på Verji, men før vi går nærmere inn på det vil vi høre litt mer om bedriften deres.

Et digitalt fokus forenkler muligheten for tilpasninger til arbeidslivet

Bente forteller at hun av helsemessige årsaker måtte gjøre tilpasninger i forhold til arbeidslivet, og at det var en av grunnene til at de startet opp firmaet.

– For å tilrettelegge, innredet vi nederste etasje i eget hus med nødvendige moderne fasiliteter og utstyr, og vi trives godt med en slik løsning. Kontor i eget hus bidrar til kort vei til kontoret, men gir også muligheten til å lukke døren når der er behov for det. Det gir i tillegg en miljøgevinst med tanke på redusert behov for transport, forteller Bente.

Her får hun brukt sin kompetanse som autorisert regnskapsfører, opprettholdt en bredere kontaktflate og ikke minst, være en aktiv bidragsyter i samfunnet.

Vi er nysgjerrige på kundene deres og Inge svarer oss på det.

– Kundene våre er stort sett lokale virksomheter i Bergensområdet, men vi har også et par fjernkunder da dagens digitale arbeidsform med blant annet digitale bilag, ikke lenger krever korte geografiske avstander mellom regnskapsfører og kunde.

– Vi tok i bruk Verji for å løse GDPR-utfordringer og øke datasikkerheten

Inge forteller oss at det var innføringen av GDPR som gjorde at det oppsto et behov for å innføre en sikker kommunikasjonsløsning. De var opptatt av å kunne håndtere personsensitive opplysninger på en sikker måte.

– Tidligere foregikk det meste av kommunikasjon via e-post, eventuelt i kombinasjon med andre tjenester eller personlig fremmøte. Verji er en av flere endringer vi har gjort for å øke grad av datasikkerhet og minimere risiko for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie, forteller han.

Inge Solfjell Laksevaag Regnskapstjeneste

Verji har gitt oss en trygg og effektiv kommunikasjonskanal, hvor vi har løpende kommunikasjon med de fleste av våre kunder.

Verji har blitt en viktig del av den daglige driften i Laksevaag Regnskapstjeneste

Bente og Inge oppdaget raskt at Verji for nyttig for mer enn å overholde GDPR og personopplysningsloven.

Vi så at verktøyet er svært anvendelig også for kommunikasjon utover personsensitiv informasjon, og Verji er for mange kunder blitt en naturlig foretrukket plattform også for generell, firmarelatert kommunikasjon, sier Bente.

Verji brukes som en naturlig del av deres daglig drift, og de har mye trafikk via plattformen. Bente deler hva de har gjort for å kunne bruke Verji på en mest mulig effektiv måte.

Vi har vært konsistente med oppretting av virtuelle rom fra starten for hver kunde, og har derved god oversikt og kan styre kommunikasjon mot relevante deltakere både for kunde og for regnskapsbyrået. Bruk av virtuelle rom og tidsstempling på innlegg, gjør sammen med varsling, at vi til enhver tid har kontroll med hva som rører seg på plattformen. I tillegg sikrer appen oss oversikt over tidskritisk kommunikasjon også utenfor kontoret.

– Verji er nå blitt en naturlig del av arbeidshverdagen vår, og bruken av virtuelle rom gir oss en god oversikt som ikke er personavhengig.

Til slutt spør vi dem hvordan de har opplevd oppfølgingen fra Verjis kundesupport, og de forteller at de har vært svært fornøyd med den oppfølgingen de har hatt.

– Men vi opplever også at vi i hverdagen i liten grad har behov for kundesupport, spesielt etter at vi selv kan styre tilganger via portalen.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

logo laksevaag regnskapstjeneste
Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

RELATERTE ARTIKLER