fbpx
/
Kundehistorier
/
– Verji betyr aller mest for mine mest sårbare klienter

– VERJI BETYR ALLER MEST FOR MINE MEST SÅRBARE KLIENTER

Skrevet av:
Advokat Bjørn Erik Noren

Advokat Bjørn Erik Noren

I godt voksen alder tok Bjørn Erik Noren et livsendrende karrierevalg. Han forlot en trygg jobb i Equinor, for å gjøre ferdig sin utdannelse som jurist, som hadde vært en drøm helt siden han fattet interesse for jussen da han gikk på handelshøyskolen. I sin advokatpraksis i dag, jobber han med mange klienter hvor det er svært sensitiv informasjon som utveksles. Han er glad for at Verji bidrar til at han og klientene er trygge på at informasjonen de utveksler er sikkert ivaretatt, og at kommunikasjonen skjer i tråd med lovverket.

logo Advokat Noren

Bjørn Erik jobber med et bredt spekter av saker som arv og familierett, framtidsfullmakter, samboerkontrakter, skifteoppgjør ved samlivsbrudd og dødsbo, testamenter, arbeidsrettssaker, sivile tvister, reklamasjoner, erstatningssaker samt reguleringssaker knyttet til plan og bygg. Men han har noe han brenner ekstra sterkt for, forteller han.

– De sakene som for meg har vært aller mest givende å jobbe med er erstatning for tapt barndom. Det er som regel fri rettshjelp-saker og er dårligere betalt, men det gir meg så mye å jobbe med disse klientene. Det er følelsesmessig engasjerende å arbeide for at de som virkelig trenger hjelp kan få det, etter mange års stemoderlig behandling i så mange av systemene som skulle beskytte dem.

Spesielt i disse sakene med så sensitive opplysninger som utveksles, gir Verji både meg og klientene en viktig trygghet for at opplysninger ikke kommer på avveie i kommunikasjonen og utvekslingen av dokumenter med klient.

Fra profesjonelt engasjert til følelsesmessig engasjert

Bjørn Erik har lang erfaring fra Equinor og Norsk Hydro i en rekke forskjellige stillinger både som linjeleder og prosjektleder, med forhandling av kommersielle avtaler. Han forteller om hvordan han opplever forskjellen på dette og det han jobber med i dag.

– Det som er den store forskjellen mellom å jobbe med det jeg gjorde før og det å jobbe med privatpersoners aller største utfordringer i livet, som for eksempel skilsmisser, er jo at her kommer jeg personene mye tettere på livet. Det dukker opp spørsmål som «Vil de klare seg? Hvordan blir det med omsorgen for ungene?» Det er ting som virkelig betyr noe i livet deres. Her blir jeg følelsesmessig engasjert. Jeg kommer tett på menneskene og det trives jeg med.

Og her er det en viktig kobling til Verji, sier han.

Når du behandler så mange personlige opplysninger må jeg være helt trygg på at det bare skal kunne leses av rette vedkommende. Det er helt essensielt å ha en trygg kommunikasjonskanal, som er enkel for meg og klientene mine å bruke.

Bjørn Erik har tidligere i sin karriere jobbet med internasjonale prosjekter i land hvor det var viktig å ha sikre kommunikasjonskanaler. Det at Verji er kryptert begge veier er svært viktig for ham, hans klienter og andre han kommuniserer med.

Verji gir meg og klientene trygghet og effektiviserer advokathverdagen

Bjørn Erik hadde hørt om Verji før han startet sin egen advokatpraksis og valgte å ta det i bruk med en gang. Han forteller oss om hvorfor.

Jeg opplever for eksempel at e-post med passord ikke er trygt nok, da det er mulighet for at disse kan hackes. Dessuten er jo Verji kryptert begge veier, så klientene trenger ikke tenke på at de må gjøre en handling for å kryptere.

Advokat Noren

Verji bidrar til et godt tillitsforhold mellom ham og klientene, forteller han videre. De vet at den eneste som kan lese det de skriver eller sender er han som er advokaten deres, og de vet at dette systemet ikke kan hackes og det øker tilliten i kommunikasjonen.

Vi er nysgjerrige på hvordan han opplevde å komme i gang med Verji.

– Jeg synes oppstarten med Verji gikk veldig greit. Jeg testet det ut med kjente før jeg tok det i bruk med klienter og vi så at det fungerte godt.

Han forteller at han har alle typer klienter og at ikke alle er like vant med den digitale verden, og fordi Verji er en kanal med bare identifiserte brukere kan noen av klientene trenge hjelp til å ta i bruk systemet med BankID.

Da er Verji support alltid behjelpelig. Vi får alltid god veiledning fra dem når vi trenger det. Og de er lett tilgjengelig på telefon.

Verji er jo først ute i verden med BankID signering i krypterte rom. Hva tenker du om denne løsningen?

– Det er en stor fordel med signering i samme krypterte system som vi kommuniserer i, slik at klientene slipper å forholde seg til flere systemer. Og også her har vi fått god hjelp av support når klientene som ikke bruker dette like ofte som meg, har hatt behov for veiledning.

Til slutt er vi nysgjerrige på om Verji har påvirket advokathverdagen hans på en god måte.

– Ja, Verji har effektivisert arbeidsdagen min, sier han. Det hadde vært veldig tungvint å ha disse dialogene på e-post, med passordbeskyttelse av dokumenter. Nå er det enkelt å holde tråden i kommunikasjonen jeg har med klientene mine. Jeg er opptatt av å ha fullstendig dokumentasjon på sakene jeg jobber med og Verji er et av de gode verktøyene jeg har for dette.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Les mer om Verji for advokater

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

logo Advokat Noren
Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

RELATERTE ARTIKLER