fbpx
/
Effektiv kommunikasjonPersonvern
/
Kan kryptert kommunikasjon være enkel og effektiv?

KAN KRYPTERT KOMMUNIKASJON VÆRE ENKEL OG EFFEKTIV?

Skrevet av:
En som benytter enkel og effektiv kryptert kommunikasjon

GDPR, personopplysningslov og kryptering, er noe de fleste av oss kan bli stresset av å måtte forholde oss til. Like fullt, med tanke på respekt for våre kunder, samarbeidspartnere og lovgivere, er dette noe vi er nødt til å ha gode systemer for, når vi skal sende personopplysninger.

I gårsdagens artikkel skrev vi at GDPR og personopplysningsloven krever at vi krypterer personopplysninger når disse skal sendes. Vi gikk også inn på hva som er personopplysninger og derfor må krypteres. Her skal vi se på hvordan du kan kryptere og hva som kan være en effektiv måte å gjøre det på.

Hvordan kan du kryptere?

Det er flere måter du kan kryptere informasjon på, når du skal sende den.

Det mest vanlige er nok å bruke e-post. Om du for eksempel oppgraderer Outlook slik at du kan sende kryptert e-post, har du mulighet til å kommunisere kryptert til andre Outlook-brukere. Om du sender til bruker som ikke har Outlook, må de motta krypteringspassordet separat for å kunne lese innholdet i e-posten.

Noen av e-postløsningene er slik at du huker av for at e-posten skal krypteres. Ulempen med dette er selvsagt at det kan være lett å glemme, og da sendes e-posten på vanlig måte og du har brutt personopplysningsloven.

En annen måte du kan kryptere på, er at du eksempelvis i word lagrer dokumentet med et passord. Når du da sender dokumentet med e-post, må du sende en separat e-post eller SMS med krypteringspassordet.

En tredje måte du kan sende kryptert på, er å benytte en ende-til-ende-kryptert kommunikasjonsløsning. Slike systemer innebærer at alt du sender vil være kryptert. Du inviterer brukere, typisk kundene dine eller andre faste kontakter, inn i systemet og når dere skriver meldinger eller sender vedlegg slipper du å tenke på hva som må krypteres eller ikke.

Vår påstand er at sistnevnte er den mest effektive måten å kommunisere i tråd med lovverket på. Du får en løsning hvor du har god oversikt over kontaktene dine, du er trygg på hvem de er, du slipper å tenke på om du skal huke av for kryptering eller legge passord på filer, og ikke minst huske å sende passordet og gjøre det på en trygg måte.

Verji er en slik ende-til-ende-kryptert kommunikasjonsløsning og vi skal se litt nærmere på hva begrepet ende-til-ende-kryptert betyr, før vi ser nærmere på hvilke forhold som gjør dette til en løsning som effektiviserer arbeidshverdagen din.

Hva betyr ende-til-ende-kryptert kommunikasjon?

At Verji er ende-til-ende-kryptert betyr at meldingen sendes med krypteringsnøkler, som kun kan låses opp av sender og mottaker. Ingen kan plukke opp meldingen eller vedlegget på veien fra sender til mottaker og låse det opp eller manipulere det på noen måte. Kort fortalt er det en mer avansert kryperingsform enn det e-postløsningene benytter.

E-post på den andre siden, kan plukkes opp på veien fra sender til mottaker og om hackere ikke klarer å låse opp krypteringsnøkkelen for innholdet i e-posten, kan de likevel infisere e-posten med skadelige vedlegg eller lenker.

Dette kan være en stor utfordring sikkerhetsmessig, fordi du mottar en kryptert e-post fra en kjent avsender. Dette gjør at den oppfattes som pålitelig, og gjør deg ekstra sårbar i forhold til å åpne vedlegg eller klikke på lenker som er lagt til av hackere. Dette er noe hackere vet å benytte seg av.

Med tanke på at 91 % av alle dataangrep kommer via e-post, vil e-post utgjøre en stor sikkerhetsrisiko og det gjelder også krypterte e-poster.

I videoen her vil du se en forklaring på forskjellen mellom e-post og Verji.

Hvorfor er Verji en effektiv krypteringsløsning?

Vi har allerede nevnt det aller viktigste. Alt er kryptert, noe som gjør at du faktisk ikke trenger tenke på personopplysningsloven i det hele tatt, når du skal sende noe.

I tillegg gir Verji deg muligheter for å organisere kommunikasjonen din i rom, om det er for kunder eller prosjekter. Kun de som er invitert i rommet har tilgang til informasjonen. Noe som gjør det trygt og effektivt.

Vi lar noen av kundene våre utdype mer om hvorfor de mener Verji er effektivt i arbeidshverdagen. Du kan lese de fullstendige uttalelsene her: 

Når systemet oppleves like enkelt å bruke som Messenger, både for oss og våre kunder, hjelper dette oss på en god måte i en travel hverdag.

Systemet gjør det enkelt å sende meldinger og vedlegg. Det er bare å dra filene jeg skal sende over i Verji.  Da vet jeg at de krypteres og jeg slipper å legge passord på vedlegget. Det er også enkelt for mine kunder å sende meldinger og vedlegg til meg.

Opprett et rom for hver kunde, så har man en oversiktlig kommunikasjonsportal. Siden det er en web-løsning så trenger man ikke å installere noe program og kan kommunisere sikkert uansett hvor man befinner seg.

Jeg inviterer inn de jeg vil i rom jeg oppretter, slik at folk som kjøper bolig sammen eller skal være involvert i prosessen, kan holde seg orientert hele veien. Det er superenkelt å invitere og med mobilappen er vi pålogget sammen hele døgnet.

Overskriften på artikkelen var spørsmålet «Kan kryptert kommunikasjon være enkelt og effektivt?» På bakgrunn av egne erfaringer og det kundene våre sier, mener vi at vi kan svare et klart ja på det.

Verji for kryptert kommunikasjon på desktop og mobil

Er du nysgjerrig på Verji?

Verji passer for alle bedrifter som ønsker å kommunisere sikkert, enkelt og effektivt!

RELATERTE ARTIKLER