UNIK MULIGHET TIL INVESTERING I ENESTÅENDE VEKSTBRANSJE

Kontakt Jan Martin Kristiansen for informasjon om investeringsmuligheten i Verji på e-post invest@verji.com eller telefon: 982 32 455.